LABORATORNÍ PRÁCE – 9. ročník

V úterý 24. 10. se hodina chemie v 9. ročníku proměnila v laboratoř. Žáci zjišťovali, zda se běžně používané látky chovají kysele, zásaditě nebo neutrálně pomocí indikátoru roztoku červeného zelí. Současně také měřili i pH těchto látek. Protože všichni pracovali velmi pečlivě a svědomitě, mohli si v závěru hodiny s roztoky zkoumaných látek i trochu pohrát.

Mgr. Jana Burešová