Charakteristika školy

Základní škola v Herálci je osmitřídní s devíti postupnými ročníky, součástí je i mateřská škola se dvěma třídami, školní družina, školní jídelna. Zřizovatelem je Obec Herálec. Škola je spádová, dojíždí sem žáci z několika obcí. V mateřské škole probíhá výchovně vzdělávací program „Svět na dlani“ a v základní škole se všechny ročníky vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „Základní škola zvídavým dětem“.

Pravidelně pracujeme s integrovanými dětmi, zpracováváme individuální vzdělávací plány a po dohodě s rodiči je možno využívat slovní hodnocení. Důležitou součástí naší práce je vyhledávání talentů.

Plaveckého výcviku se mají možnost pravidelně zúčastňovat předškolní děti z mateřské školy, povinně jej absolvují žáci 3. a 4. ročníku v základním plaveckém výcviku, v případě volné kapacity mohou ve zdokonalovacím výcviku pokračovat čtvrťáci. Rodiče dětí z mateřské školy hradí veškeré náklady na výcvik, rodiče školních dětí hradí dopravu žáků do plavecké školy.

Pro žáky 7. ročníku pořádáme, podle sněhových podmínek lyžařský výcvikový kurz po tratích v okolí školy a na sjezdovce v Hlinsku.

V letošním školním roce si žáci druhého stupně vybrali tyto povinně volitelné předměty: tvořivé dílny, vaření a informatiku. V rámci nepovinných předmětů je na naší škole realizována výuka římskokatolického náboženství, kterou vyučuje Mgr. Vladimír Záleský.

Rodiče, po dohodě s vyučujícími učiteli, hradí svým dětem pracovní sešity, a to do konce října.

Ve škole se využívá odborná pracovna přírodovědných předmětů (s interaktivní tabulí pro II. stupeň), učebna jazyků s interaktivní tabulí, učebna hudební výchovy, počítačová učebna , cvičná kuchyň, žákovská knihovna a školní dílna.

Žákovská knihovna je pro žáky otevřena každou středu od 12,30 do 13,15 hodin.

Školní budova se otevírá v 6,30 hodin pro zaměstnance školy, pro žáky v 7,00 hodin. Budova se uzavírá v 16,00 hodin.

Zvonění :
1. hodina 7,30 – 8,15
2. hodina 8,30 – 9,15
3. hodina 9,25 – 10,10
4. hodina 10,20 – 11,05
5. hodina 11,15 – 12,00
6. hodina 12,10 – 12,55
přestávka 12,55 – 13,25
8. hodina 13,25 – 14,10
9. hodina 14,15 – 15,00

Během přestávek mohou žáci pobývat v atriu nebo na školním dvoře.

Pro žáky naší školy využíváme bezplatného projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“.