Distanční výuka od 15.2.2021

Milí žáci, vážení rodiče,

Od 15. 2. 2021 najdete všechny informace a materiály pro výuku pouze ve školním systému Edookit.  Proto je důležité tento systém sledovat.

Od stejného data dochází k úpravě distanční výuky. Bude přidáno více hodin v online výuce. Online výuka je označena kamerkou.

Stále máme k zapůjčení pro výuku stolní počítače. Notebooky jsou již rozebrané.  

Pokud by měl někdo zájem o počítač nebo měl problémy s přihlášením do systému Edookit, obracejte se na pana zástupce O. Kosaře.

 

Vedení školy

PODMÍNKY PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče,
v souladu s usnesením vlády je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky a od 25. 5. 2020 je možnost návratu žáků 1. stupně.

PODMÍNKY PROVOZU ŠKOLY

NÁVRATKA PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ.pdf

NÁVRATKA PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ.docx

NÁVRATKA PRO ŽÁKY 9. ROČ.pdf

NÁVRATKA PRO ŽÁKY 9. ROČ.docx

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Interaktivní vzdělávací exkurze

V pátek 13. prosince se žáci 5. ročníku zúčastnili zajímavé exkurze v zábavném vědeckém parku VIDA Brno.

Nejdříve si prošli stálou expozici, kde bylo mnoho interaktivních exponátů, díky kterým lépe poznali a pochopili, jak funguje svět kolem nás. Exponáty jsou rozděleny do několika okruhů: PLANETA, CIVILIZACE, ČLOVĚK, MIKROSVĚT.

Vyzkoušeli si např. větrný kolotoč, vypustili horkovzdušný balón, v rotující místnosti zažili účinky odstředivé síly, moderovali počasí a mnoho dalších aktivit. Nejvíce nadšení však byli z trenažéru pro kosmonauty.

Dále na ně čekal výukový program Mysli na smysly, kde si na pěti stanovištích otestovali své schopnosti. Všichni se shodli na tom, že nejobtížnější bylo rozpoznávat různé vůně a identifikovat zvukové vjemy.

Na závěr navštívili SCIENCE SHOW, kde proběhlo mnoho zajímavých pokusů.

Z exkurze odjížděli všichni spokojeni s velkým množstvím praktických zážitků, o kterých si povídali nejen při zpáteční cestě, ale i v následujících dnech.

Mgr. Romana Štollová

Autorské čtení pana Tomáše Crlíka

V pondělí 21. října jsme ve škole přivítali spisovatele pana Tomáše Crlíka, který přišel žákům 5. – 7. ročníku představit svou novou knihu Strážci Země. Jedná se o dobrodružnou fantasy literaturu pro děti, která má blízký vztah k přírodě. Děti si tak mohly poslechnout úryvky z knihy z úst samotného autora, dozvěděli se, jaká je cesta od prvotního nápadu napsat knihu až po její vydání. Autor také neunikl všetečným dotazům dětí, které práce spisovatele zajímala. Sám autor o svých spisovatelských začátcích říká: „Jednoho dne jsem si vzal do hlavy, že jednou budu psát příběhy. K tomu mě přivedl první strážce Země, který se mi zrodil v hlavě. Prastarý hrdina dohlížející na svět přírody, který na sebe dokáže brát podobu všech tvorů, dokáže s nimi promlouvat.“Po besedě si žáci mohli knihu Strážci Země, i s věnováním a podpisem autora, koupit. Autorské čtení bylo zajímavým rozšířením výuky literární výchovy.

Mgr. Blanka Junková