Provoz odpolední družiny:      Po – Pá    od konce vyučování do 15: 30 hod

Výše poplatku za školní družinu je stanovena následovně:

odpolední družina      400,- Kč/pololetí

Poplatek bude vybírán p. vychovatelkami D. Otavovou a P. Horákovou ve vestibulu školy ve dnech 20. a 21. 9. 2021 v době od 7:00 do 7:30 hod a od 14:00 do 15:30 hod.