Provoz ranní ŠD: Po – Pá 6:30 – 7:15 h

Odpolední ŠD: Po – Pá od konce vyučování do 15: 30 h.

Výše poplatku za školní družinu je stanovena následovně:

pouze ranní družina 200,- Kč/pololetí

pouze odpolední družina 400,- Kč/pololetí

ranní i odpolední družina 500,- Kč/pololetí

Úplatu uhradí zákonní zástupci bezhotovostní formou prostřednictvím KB na číslo účtu Základní školy a Mateřské školy Herálec: 18536751/0100 – do poznámky napište: ŠD-jméno žáka-ročník

Úplatu uhradí zákonní zástupci žáka za 1. pololetí do konce září, za 2. pololetí do konce února.

Úplatu je možné ve výjimečných případech uhradit v hotovosti v kanceláři školy.