Vánoční koncert

V pátek 15. prosince přivítala slavnostně vyzdobená škola všechny ty, kteří si chtěli zpříjemnit předvánoční čas a našli si chvíli na vystoupení žáků naší školy. U vchodu návštěvníky vítala vůně perníčků, které napekli a ozdobili žáci 9. ročníku. Příchozí mohli obdivovat i vánočně vyzdobenou školu. Děti se na svůj vánoční koncert pečlivě připravovali a se svými učiteli připravili pásmo zimních a vánočních písniček a básniček. Starší žáci nacvičili pásmo pověr a zvyků, připomněli, jak se slavily Vánoce dříve. Nechyběly ani koledy a vánoční písně s doprovodem kytar, školou se nesl i zvuk houslí.

Doufáme, že se všem vystoupení našich dětí líbilo, že se v tom adventním čase alespoň na chvíli zastavili a uvědomili si, co je pravým smyslem Vánoc.

Všem žákům i dětem z mateřské školy děkujeme, že svým vystoupením přispěli k příjemně strávenému odpoledni.

Mgr. Blanka Junková

Výprava za strašidly

Na konci října připravila školní družina pro své děti, jejich sourozence a rodiče, výpravu za strašidly.

Během týdne jsme vyráběli nejrůznější strašidla, pavouky a netopýry, a hlavně si povídali o tom, co je strach, proč a čeho se bojíme, kdy se bát nemusíme a kdy je strach oprávněný. Jak nepodceňovat nejrůznější nebezpečí, a co dělat, když už nás nějaká nepříjemnost potká.

Svoji odvahu pak všichni vyzkoušeli při večerní procházce lesem, hledání bludiček a plnění úkolů. Na konci všechny děti čekalo opékání buřtíků a medaile za statečnost.

Velké poděkování patří žákům 9. ročníku, kteří perfektně připravili jednotlivá stanoviště.

Akce byla financována ze Šablon OP JAK.

Petra Horáková

Pohádkový rok

Letošní rok ve školní družině byl přímo pohádkový. Zahráli jsme si na detektivy a každý měsíc pátrali po jedné pohádce. Celoroční snažení jsme pak zakončili v pohádkovém KUKYHO LESE na Březinách. Na Kukyho stezce jsme se poučili, pobavili i zadováděli. Všichni, kdo stezku prošli, dostali medaili.  Nakonec jsme vyhodnotili celoroční soutěž a za vypátrané pohádky obdrželi drobné odměny.

Petra Horáková

Školní družina v roce 2018/2019

 Provoz ranní družiny: Po – Pá    6:30 – 7:15 hod

Odpolední družina:      Po – Pá    od konce vyučování do 15: 30 hod

Děti je možné přihlásit v kanceláři školy na telefonu 566663124 nebo e-mailem: zsheralec@iol.cz.

Výše poplatku za školní družinu je stanovena  v Řádu školní družiny a je stanovena na školní pololetí následovně:

pouze ranní družina               200,- Kč

pouze odpolední družina      400,- Kč

ranní i odpolední družina     500,-Kč

Poplatek bude vybírán p. vychovatelkami D. Otavovou a P. Horákovou během září.