Poděkování DD a ZDVOP Nová Ves u Chotěboře

Dobrý den,

rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali za Vaši návštěvu v našem zařízení. Děkujeme také všem dětem a jejich rodičům, kteří přispěli svými dary. Naše děti si vše rozdělily a z věcí měly opravdovou radost. 

S pozdravem a přáním co nejkrásnějších svátků plných radosti, pohody a klidu

děti a zaměstnanci DD a ZDVOP Nová Ves u Chotěboře

SVĚTOVÝ DEN POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI – WORLD COMPUTER LITERACY DAY

Světový den počítačové gramotnosti se slaví od roku 2001 z iniciativy OSN, vždy 2. prosince. Cílem je poskytnutí přístupu k digitálním dovednostem znevýhodněným komunitám a podpora digitálního povědomí. Požadavky na znalost digitálních dovednosti se budou v příštích letech neustále zvyšovat a budou vyžadovány v podstatě v každém zaměstnání.

I my jsme si v rámci hodin angličtiny připomenuli tento den a zúročili naše znalosti z oblasti počítačové gramotnosti v těchto hodinách. Žáci využili školní tablety a podle své jazykové úrovně si vyzkoušeli, jak mohou znalosti z této oblasti uplatnit při učení angličtiny. Poté společně sdíleli své zkušenosti a vytvořili malé propagační plakáty.

Mgr. Simona Brudovská

Návštěva Střední odborné školy v NMNM

V úterý 21. 11. navštívilo sedm žáků 9. ročníku, kteří projevili zájem, Střední odbornou školu v NMNM.  Pro žáky přijel speciální minibus, který je odvezl nejprve do Petrovic, kde se nachází středisko pro výuku praxe. Zde si žáci prošli všechny dílny, kde praxe probíhají, doplněné o odborný výklad a možnost si některé činnosti vyzkoušet (sváření, truhlářské práce – výroba hračky, kterou si žáci odnesli domů). Poté se žáci přemístili do NMNM a zde si prohlédli samotnou školu (učební a maturitní obory – včetně nově otevřeného oboru Pedagogické lyceum). Exkurze byla pro žáky velmi dobře připravená a všichni se vrátili spokojeni.

Mgr. Petra Slámová

Vzdělávací program Ora et labora (Modli se a pracuj)

Ve čtvrtek 16.11. žáci 7. ročníku navštívili Baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše ve Žďáře nad Sázavou. Pro některé z nich to byla vůbec první návštěva areálu Zámku ve Žďáře. Žáci si prohlédli Baziliku a vyslechli zajímavosti o tom, jak se žilo v klášteře (denní režim mnichů, vztah k umění, lékařství, jídelníček). Doplnili si tak učivo, kterému jsme se věnovali v hodinách dějepisu. Poté byli žáci rozděleni do skupin, ve kterých pracovali na zajímavých úkolech (výroba mozaiky, tvoření klášterní kuchyně, vytváření receptu). Na závěr vytvořili sedmáci komiks na zadané téma (příběh o Zelené hoře). Všichni jsme byli nadšeni milým přístupem paní průvodkyně, krásným prostředím a zajímavým tématem. Exkurze byla hrazena ze Šablon OP JAK.

Mgr. Petra Slámová

 

Výprava za strašidly

Na konci října připravila školní družina pro své děti, jejich sourozence a rodiče, výpravu za strašidly.

Během týdne jsme vyráběli nejrůznější strašidla, pavouky a netopýry, a hlavně si povídali o tom, co je strach, proč a čeho se bojíme, kdy se bát nemusíme a kdy je strach oprávněný. Jak nepodceňovat nejrůznější nebezpečí, a co dělat, když už nás nějaká nepříjemnost potká.

Svoji odvahu pak všichni vyzkoušeli při večerní procházce lesem, hledání bludiček a plnění úkolů. Na konci všechny děti čekalo opékání buřtíků a medaile za statečnost.

Velké poděkování patří žákům 9. ročníku, kteří perfektně připravili jednotlivá stanoviště.

Akce byla financována ze Šablon OP JAK.

Petra Horáková

Projekt Záložka do škol

V letošním školním roce se naše škola opět zapojila už do 14. ročníku mezinárodního česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Tentokrát žáci libovolnou technikou ztvárnili na své záložky téma Inspirující svět pohádek, básní a příběhů. Partnerskou školou v letošním ročníku pro nás byla Základná škola pre žiakov s autizmom z Košic.

Projektu se účastnili žáci 1. stupně, kteří se svými učiteli a paní vychovatelkami vyrobili velmi pěkné záložky a s napětím očekávali, jaké záložky pro ně připravily děti ze Slovenska. Ani děti z partnerské školy se nedaly zahanbit a jejich záložky se nám všem také líbily.

Doufáme, že projekt splnil očekávání dětí a že darovaná záložky jim udělala radost.

Mgr. Blanka Junková

Soutěž ve finanční gramotnosti

Ve středu 25. 10. se žáci naší školy zúčastnili 7. ročníku soutěže ve finanční gramotnosti „Peníze a my“, kterou pořádá Obchodní škola ve Žďáře nad Sázavou.

Soutěže se účastní tříčlenná družstva. Naši školu reprezentovala dvě družstva ve složení Lucie Dítětová, Michaela Machová, Tereza Gregorová, Jakub Ptáček, Jonáš Horák a Tomáš Kunc. V první části soutěže píší soutěžící test, který má ověřit úroveň jejich znalostí z oblasti finanční gramotnosti. S testovými otázkami si nejlépe z našich soutěžících poradila Michaela Machová a v silné konkurenci 65 soupeřů získala vynikající 2. místo. V další části soutěže už žáci soutěží jako tým. Letos měli soutěžící nesnadný úkol. Měli si vytvořit fiktivní firmu, představit porotě předmět svého podnikání, podrobnou kalkulaci pro rozjezd své firmy. Součástí úkolu byla i reklama na vytvořenou firmu. Svoji prezentaci jednotlivá družstva představila porotě i ostatním soutěžícím. I v této části soutěže se nám dařilo a družstvo dívek získalo 3. místo.

Soutěž se žákům líbila, mohli si ověřit své znalosti v oblasti finanční gramotnosti a porovnat své dovednosti s ostatními.

Všem žákům, kteří reprezentovali naši školu, blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Blanka Junková

KYSELOST, ZÁSADITOST VODNÝCH ROZTOKŮ, pH

LABORATORNÍ PRÁCE – 9. ročník

V úterý 24. 10. se hodina chemie v 9. ročníku proměnila v laboratoř. Žáci zjišťovali, zda se běžně používané látky chovají kysele, zásaditě nebo neutrálně pomocí indikátoru roztoku červeného zelí. Současně také měřili i pH těchto látek. Protože všichni pracovali velmi pečlivě a svědomitě, mohli si v závěru hodiny s roztoky zkoumaných látek i trochu pohrát.

Mgr. Jana Burešová

 

Návštěva Památníku Ležáky

V pátek 20.10. jsme s žáky 8. a 9. ročníku navštívili Památník Ležáky, kde jsme se zúčastnili vzdělávacího programu Osudy dětí za 2. světové války. Žáci byli rozděleni do skupin a formou dramatické výchovy se dostali do různých rolí, a tak se seznámili s osudy členů vybraných rodin (rodina z Ležáků, rodina z Lidic, rodina Ginzova) mezi lety 1935 – 1945. Žáci se dozvěděli dějinné souvislosti, snažili se vcítit do pocitů tehdejšího dítěte (silueta postavy), vytvářeli fotografie rodin před válkou a po válce, kde poznali, jak se toto období dotklo jednotlivých rodin. Ač je toto téma velmi smutné, program byl pro žáky určitě přínosný. Po programu jsme zhlédli výstavu v samotném Muzeu a společně prošli pietní místa. Exkurze byla financována ze Šablon OP JAK.

Mgr. Petra Slámová