Školní kolo biologické olympiády

Ve středu den po pololetním vysvědčení se několik přírodovědců naší školy ponořilo do řešení 57. ročníku Biologické olympiády.

Školní kolo vypadalo jednoduše, ale zdání klame. Letošní téma pro obě kategorie – C ( 8.- 9.ročníky) a D (6.- 7. ročníky) znělo „Bezlesí“. Teoretický test, poznávací část a praktická část byly velmi náročné. Přesto to všichni účastníci dobře zvládli a my jim děkujeme za účast a gratulujeme postupujícím do okresních kol.

V kategorii D nás bude v okresním kole reprezentovat Natálie Skryjová ze sedmého ročníku a v kategorii C pak Tereza Gregorová z osmého ročníku.

Mgr. Simona Brudovská

Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo

Ve druhé polovině listopadu proběhlo školní kolo anglické olympiády pro děti z 2. stupně. Žáci změřili své síly v poslechu, porozumění textu, rozsahu slovní zásoby i gramatické kompetenci. Celkově se této soutěže zúčastnilo 15 žáků. Soutěž je však rozdělena na dvě věkové kategorie. V kategorii I. A se utkali žáci 7. ročníku. Naprosto jednoznačně zvítězil Martin Ruprecht, který získal plný počet bodů. Na paty mu však šlapalo další 5 spolužáků, kteří měli velmi malý bodový rozestup. Všichni předvedli pěkné výkony a děkujeme za zapojení do této soutěže Maye Dvořákové, Natálii Skryjové, Petře Janouškové, Janu Ptaszekovi a Sebastianu Slámovi.

V kategorii II. A již byla konkurence o něco větší. Přihlásilo se 9 žáků tentokrát z 8. a 9. tříd. První místo získala Tereza Gregorova z 8.třídy s plným počtem bodů. Na druhém místě se umístil jen o bodík Tomáš Kunc taktéž z 8.třídy a na třetím místě Adriana Feňová z 9.třídy. Na dalších místech se umístili – Přemysl Brázda z 8.třídy, Josef Vomáčka z 9.třídy, Tomáš Netolický z 8.třídy, Lucie Skryjová z 9.třídy, Justýna Vaisová z 8.třídy a Eliška Svobodová z 8.třídy.

Všem samozřejmě moc gratulujeme! Martin a Terezka nás budou reprezentovat v okresním kole této soutěže, které se uskuteční v březnu 2023 ve Žďáru nad Sázavou.

Keep your fingers crossed for them neboli česky – držte jim palce!

Mgr. Simona Brudovská

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

V pondělí 5. prosince se sešli zájemci o český jazyk na Olympiádě z českého jazyka. Ta je určena žákům 8. a 9. ročníku. Olympiáda má dvě části – gramatickou a slohovou. Úkoly jsou převážně zaměřeny na stylistickou úpravu textu, hledání vhodných formulací, vysvětlování významů slovních spojení.  Soutěžící musí tedy nad zadáním úkolů hodně přemýšlet. Uplatňují tedy nejen svoje vědomosti, které získali v hodinách českého jazyka, ale i určitou míru svého jazykového citu.  Ve druhé části žáci píší sloh na zadané téma. V letošním roce měli zpracovat volným slohovým útvarem téma „Na listopadu se mi líbí/nelíbí…“.

     Letos se olympiády zúčastnilo 7 žáků. Na 1. místě se umístila Barbora Slámová z 9. ročníku, 2. místo obsadila Tereza Gregorová z 8. ročníku. Třetí místo si odnáší Lucie Hromádková z 9. třídy. Do okresního kola postupují dva nejúspěšnější soutěžící.

     Blahopřeji vítězkám, všem ostatním děkuji za účast v soutěži a reprezentaci školy.

Mgr. Blanka Junková

Soutěž ve finanční gramotnosti

V úterý 25. 10. se žáci naší školy zúčastnili 6. ročníku soutěže ve finanční gramotnosti „Peníze a my“, kterou pořádá Obchodní škola ve Žďáře nad Sázavou.

Soutěže se účastní tříčlenná družstva. Naši školu reprezentovala dvě družstva ve složení Barbora Slámová, Lucie Hromádková, Josef Vomáčka, Šimon Adámek, Michaela Machová a Tereza Gregorová. V první části soutěže píší soutěžící test, který má ověřit úroveň jejich znalostí z oblasti finanční gramotnosti. V této části soutěže obsadil Šimon Adámek v silné konkurenci 57 soutěžících krásné 3. místo. V další části soutěže už žáci soutěží jako tým a zadání letošního úkolu bylo naplánovat vzdělávací akci pro skupinu žáků. Soutěžící museli vymyslet nejen druh vzdělávací akce, ale i místo pobytu, také nesměli zapomenout na finanční stránku a jejich úkolem bylo vytvořit úplný finanční rozpočet jejich akce. Svoji prezentaci potom představili porotě i ostatním soutěžícím. Výsledky obou částí soutěže se sčítají. Přestože se naše družstva v celkovém hodnocení neumístila na bodovaných místech, soutěž se žákům líbila, mohli si ověřit své znalosti a porovnat své dovednosti s ostatními.

Všem žákům, kteří reprezentovali naši školu, blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Blanka Junková

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2022

Dne 19. 10. 2022 proběhlo školní kolo soutěže, v němž žáci 8. a 9. ročníku zjišťovali své znalosti z oblasti matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu či chemie. Akce se zúčastnilo 8 žáků. K nejúspěšnějším řešitelům patřil Tomáš Netolický z osmé třídy, Matyáš Polanský z deváté třídy a celé klání vyhrál Jakub Ptáček z osmé třídy. Všem zúčastněným děkujeme, vítězům gratulujeme.

Mgr. Simona Brudovská

Recyklohraní 2021/2022 – diplom

Naše škola se účastní celoroční hry Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. V celoroční hře tohoto školního roku jsme se umístili na 232. místě a v rámci kraje Vysočina na 17. místě. 

Za sběr vysloužilého elektra, baterií, mobilních telefonů a tonerů do tiskáren, a rovněž za zapojení do environmentálního vzdělávání a osvětových aktivit škola obdržela celkem 1290 bodů.

 

Florbalový turnaj v Jimramově

V pátek třináctého se vybraní borci z naší školy vydali na tradiční florbalový turnaj do Jimramova. Při posledním našem vystoupení na tomto turnaji v předcovidové době v roce 2018 jsme se umístili na 2. místě.

Tentokrát jsme v základní části po dvou výhrách a dvou prohrách získali 6 bodů. Zápas o finále jsme vyhráli. Ve finálovém zápase jsme nestačili na domácí Jimramov a skončili jsme opět na krásném druhém místě.

Všem chlapcům děkuji za předvedený výkon.

Ondra Kosař

OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

V úterý 12. dubna se konalo okresní kolo matematické olympiády žáků 6., 7. a 8. ročníku. V časovém limitu 2 hodiny řešili žáci online 3 příklady po 6 bodech.

Do této části soutěže postoupili z naší školy 4 nejlepší řešitelé školního kola a dařilo se jim ve velké konkurenci opravdu dobře.

6. ročník:

SEBASTIAN SLÁMA (8 bodů) – 15. místo ze 32 účastníků

7. ročník:

KATEŘINA PŮLPÁNOVÁ (7 bodů) – 12. místo ze 39 účastníků

JAKUB PTÁČEK (6 bodů) – 15. místo ze 39 účastníků

8. ročník:

BARBORA SLÁMOVÁ (8 bodů) – 14. místo ze 33 účastníků

Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Mgr. Jana Burešová