„Zebra se za tebe nerozhlédne“ – výtvarná soutěž

  

V měsíci říjnu si tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií České republiky připravil, v rámci projektu Markétina dopravní výchova, výtvarnou a literární soutěž pod názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne“. I naše škola se zúčastnila v rámci kraje Vysočina plnění těchto úkolů.

   Před samotným zpracováním úkolu v jednotlivých třídách probíhala diskuze se žáky o správném přecházení chodců na přechodech, a to jak v místech se zebrou nebo bez ní, ale i na přechodech se světelnou signalizací. Jednou z nejčastějších a nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu jsou právě chodci, kteří jsou často ohroženi při přecházení. A vždy je důležité se rozhlédnout, protože nikdo jiný to za nás neudělá.

   Žáci naší školy od 1. do 9. ročníku zpracovali tuto tématiku v rámci výtvarné výchovy a jejich nejzdařilejší díla byla zaslána do krajského kola Vysočiny, kde v kategorii dětí prvního stupně obsadila žákyně čtvrté třídy Dora Blahová 3. místo a žákyně druhého stupně ze sedmé třídy Eliška Svobodová 2. místo.

   Obě děvčata obdržela věcné ceny od Policie České republiky a postupují do státního kola této soutěže, které proběhne do konce měsíce listopadu 2021.

   Oběma žákyním gratulujeme a přejeme i hezké umístění v celostátním kole.

 

Mgr. Simona Brudovská

Metodik prevence

Recitační soutěž

Ve čtvrtek 13. února se v naší školičce konala soutěž v dětském přednesu. V této době je hodně dětí nemocných, ale přesto se našlo 16 odvážných recitátorů, kteří soutěžili ve třech kategoriích. Účast v soutěži je dobrovolná, kdo chtěl, tak se přihlásil. S výběrem textů pomáhaly prvňákům a druhákům paní učitelky, starší děti si vybíraly samy a nejstarší měly dokonce texty dva. Slyšeli jsme nejen poezii, od klasiků Halase, Hrubína, Žáčka, Reynka, Slívy, Erbena, ale i moderních autorů Malého, Staré, Míkové, Silversteina či Jirouse. A jak to nakonec všechno dopadlo? V 0. a I. kategorii byli oceněni za umělecký přínos: jediná prvňačka Karolínka Staňková a druhák Jakub Svoboda, v I. kategorii pak Eliška Svobodová. Ocenění za umělecký přínos s postupem do oblastního kola získali:  v I. kategorii Rebeka Zábranská a Rozálie Brázdová, ve II. kategorii Milan Cempírek a Lucie Dítětová a ve III. kategorii Kateřina Kašíková a Josef Vomáčka. Všem recitátorům děkujeme za účast a vítězům přejeme hodně úspěchů v oblastním kole.

Mgr. Eva Hořínková

Školní kolo Olympiády z českého jazyka

Ve středu 11. prosince se konalo školní kolo Olympiády z českého jazyka, která je určena žákům 8. a 9. tříd. Olympiáda má dvě části – gramatickou a slohovou, soutěžící tedy musí prokázat nejen znalost mluvnických pravidel, ale i napsat slohovou práci na dané téma. Ve školním kole si prověřilo své znalosti mateřského jazyka 11 žáků. Nejvíce bodů získala Adéla Blažíčková z 9. třídy a patří jí tedy nejen 1. místo, ale postupuje i do okresního kola, které se bude konat ve Žďáře nad Sázavou. Na druhém místě se umístila Simona Kuncová (8. ročník) a 3. místo patří Tomáši Machovi z 9. ročníku. Děkuji všem soutěžícím za účast v soutěži.

Mgr. Blanka Junková

Školní kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 7. února se sešli milovníci básní a recitace na školním kole recitační soutěže. Již tradičně mají o tuto soutěž zájem spíše děti z 1. stupně, kterých se letos sešlo 16, z 2. stupně se soutěže zúčastnily 4 žákyně. Soutěž byla rozdělena do tří kategorií. Prvňáčci, tedy nultá kategorie, nepostupují do dalšího kola, přesto byly jejich výkony obdivuhodné. A tak porota mohla kromě pamětních listů a malých sladkostí rozdat i diplomy za přirozený projev, za pěknou výslovnost a třeba i za hezký kontakt s publikem. V 1. kategorii žáků 2. a 3. třídy se do dalšího kola probojovala Kristýna Gregorová a Martin Ruprecht, Adéla Bodláková si odnesla ocenění za pěkný výběr básničky. Nejpočetnější kategorií byla kategorie druhá, žáků 4. a 5. ročníku, kde si postup vybojovala Eliška Svobodová a Lucie Dítětová. Zvláštní ocenění získala Tereza Gregorová za pěkný umělecký dojem a Josef Omáčka za osobitý a náročný výběr textu. V poslední 3. kategorii žáků 6. a 7. tříd si postup vybojovala Kateřina Kašíková a Denisa Dítětová. Postupující žáky ještě čeká mnoho práce při přípravě na obvodní kolo, které se bude konat ve Žďáře nad Sázavou. Všem soutěžícím děkujeme za účast a doufáme, že společně s námi strávili pěkné odpoledne, poslechli si hezké básničky.

Mgr. Blanka Junková