Recyklohraní 2021/2022 – diplom

Naše škola se účastní celoroční hry Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. V celoroční hře tohoto školního roku jsme se umístili na 232. místě a v rámci kraje Vysočina na 17. místě. 

Za sběr vysloužilého elektra, baterií, mobilních telefonů a tonerů do tiskáren, a rovněž za zapojení do environmentálního vzdělávání a osvětových aktivit škola obdržela celkem 1290 bodů.

 

Florbalový turnaj v Jimramově

V pátek třináctého se vybraní borci z naší školy vydali na tradiční florbalový turnaj do Jimramova. Při posledním našem vystoupení na tomto turnaji v předcovidové době v roce 2018 jsme se umístili na 2. místě.

Tentokrát jsme v základní části po dvou výhrách a dvou prohrách získali 6 bodů. Zápas o finále jsme vyhráli. Ve finálovém zápase jsme nestačili na domácí Jimramov a skončili jsme opět na krásném druhém místě.

Všem chlapcům děkuji za předvedený výkon.

Ondra Kosař

OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

V úterý 12. dubna se konalo okresní kolo matematické olympiády žáků 6., 7. a 8. ročníku. V časovém limitu 2 hodiny řešili žáci online 3 příklady po 6 bodech.

Do této části soutěže postoupili z naší školy 4 nejlepší řešitelé školního kola a dařilo se jim ve velké konkurenci opravdu dobře.

6. ročník:

SEBASTIAN SLÁMA (8 bodů) – 15. místo ze 32 účastníků

7. ročník:

KATEŘINA PŮLPÁNOVÁ (7 bodů) – 12. místo ze 39 účastníků

JAKUB PTÁČEK (6 bodů) – 15. místo ze 39 účastníků

8. ročník:

BARBORA SLÁMOVÁ (8 bodů) – 14. místo ze 33 účastníků

Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Mgr. Jana Burešová

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Na konci března se uskutečnilo okresní kolo Olympiády z českého jazyka. V letošním školním roce probíhalo opět online. Olympiáda je určena žákům 8. a 9. ročníku, naši školu reprezentoval Jakub Kasal, žák 9. třídy. V konkurenci 35 soutěžících získal Jakub pěkné 18. místo. Jakubovi gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Mgr. Blanka Junková

Velký šachový talent Pavlík (Lap Vo Trong)

Ve dnech 9-10 dubna tohoto roku se v Klatovech konalo MRČR 8 letých šachistů a při této příležitosti i doprovodný turnaj dětí do 12 let. Z Vaši školy se tohoto turnaje zúčastnil 9 letý Pavlík Trong Lap, velký šachový talent a v konkurenci o 3 roky starších šachistů se mu z 8 kol podařilo 3x zvítězit. Pavlíkovi blahopřeji k tomuto velkému výkonu a byl bych moc rád, aby se ve vaši škole našlo více podobných talentů, kteří by se chtěli zapojit do práce Šachového oddílu Křižánky, která má ve stanovách hlavní úkol, věnovat se výchově a přípravě mladých šachistů. Poděkovat chci i jeho rodičům, bez kterých by Pavlík nemohl tak náročný a prestižní turnaj absolvovat. Děkuji za zveřejnění a jsem s pozdravem

Ing. Petr Nadrchal – Předseda ŠO Křižánky

Soutěž pro žáky ZŠ „Zemědělství a lesnictví na Vysočině“.

Kraj Vysočina pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina vyhlásil již třetí ročník soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině“.  I my jsme se letos zúčastnili.

V týdnu od 21. 3. – 28. 3. 2022 se všichni žáci sedmého a osmého ročníku školy zapojili do této soutěže, která prověřila naše znalosti z oblasti zemědělství a lesnictví v kraji Vysočina. Některé otázky se nám zdály jednoduché, protože jsme se o těchto věcech učili v přírodopise. Byly však otázky, které nás i potrápily a některé informace o našem kraji jsme slyšeli poprvé. A právě díky nim jsme si rozšířili vědomosti z přírodopisu a možná i tato soutěž někoho z nás motivovala k výběru budoucího povolání.

Druhé kolo soutěže se uskuteční na konci měsíce května na Krajském úřadě Kraje Vysočina. V tomto kole nás budou reprezentovat dva nejlepší žáci z každého ročníku.

Za sedmý ročník to bude Jakub Ptáček a Michaela Machová a za osmý ročník Ondřej Gregor a Lucie Skryjová. Všichni budeme našim spolužákům držet palce, aby i v tomto kole dosáhli co nejlepšího umístění.

Žáci sedmého a osmého ročníku ZŠ Herálec.

Archimediáda – školní kolo

Archimediáda je fyzikální olympiáda v kategorii pro 7. ročník. Školní kolo, které zahrnovalo 5 fyzikálních úloh (včetně jedné experimentální) letos velice pěkně vyřešil Jakub Ptáček ze 7. ročníku. Jako úspěšný řešitel postupuje do okresního kola, které proběhne v květnu.

Děkuji za reprezentaci naší školy.

Mgr. Ondřej Kosař