Projektový den – Dopravní výchova

Součástí Školního vzdělávacího programu je projekt Dopravní výchova. Letos na žáky čekala nejen jízda zručnosti, kde si na kole vyzkoušeli, jak dokáží překonávat připravené překážky, ale i testy z dopravní výchovy, kde si zopakovali pravidla silničního provozu nejen pro chodce, ale i pro cyklisty. Své teoretické vědomosti si potom žáci 2. stupně vyzkoušeli při cyklistickém výletě v okolí Herálce.

Počasí nám přálo, celý den se vydařil a věřím, že se projektový den všem líbil.

Projekt Čtení pomáhá

I žáci 2. stupně naší školy jsou dlouhodobě zapojeni do projektu Čtení pomáhá. Jedná se o charitativní projekt, který podporuje čtenářskou gramotnost. Žák si podle svého zájmu nebo okruhu povinné četby vybere z nabídky knihu, přečte ji a úspěšně splní test, za který získá 50,-Kč na své konto. Peníze pak ze svého konta věnuje nebo rozděluje nějaké probíhající charitativní akci dle svého uvážení. Za tento školní rok žáci 2. stupně přispěli částkou 12.600,-Kč

Mgr. Petra Slámová a Mgr. Blanka Junková

 

Krása herbáře

Název „herbář“ je odvozený z latinského slova herba, tedy bylina. Za herbáře byly zprvu označovány knihy o léčivých rostlinách. V dnešní době za herbář považujeme také soubor fotografii s různými druhy rostlin.

I naši sedmáci se v hodinách přírodopisu pustili do vytváření vlastních herbářů. Samozřejmě, že fantazii se meze nekladou, a tak vzniklo několik velmi zdařilých kousků i s vlastními nápady a obměnami.

Zadaný úkol splnili všichni na jedničku, a ty nejzdařilejší z nich si můžete prohlédnout na fotografiích.

Mgr. Simona Brudovská

Projekt – lišaj vrbkový

Srdce každého učitele zaplesá, když v předmětu, který vyučuje, se objeví žák, pro kterého je tento předmět nebo alespoň jeho část koníčkem.

Jedním z nich je i Jirka Preisler, jehož znalosti v oblasti entomologie jsou na šesťáka opravdu obdivuhodné, což ukázal nejen během hodin přírodopisu s touto tématikou, ale také na dvou přednáškách, které si připravil pro své spolužáky.

Na první přednášce jsme zhlédli prezentaci Jirkou vybraných zástupců brouků a motýlů. Někdo si už jen pod slovem přednáška představí nudné předkládání faktů, ale Jirka všechny mile překvapil. Jeho povídání bylo poutavé, své spolužáky zaujal různými zajímavostmi, humornými dotazy a potlesk na konci hodiny byl opravdu obrovský.

Druhé přednášce předcházel projekt, který si Jirka sám vymyslel a zapojil do něj i své spolužáky. Loni na podzim našel vajíčka lišaje vrbkového a nechal je vylíhnout v housenky, které se poté zakuklily a kukly přinesl na začátku května do školy. Všichni společně je umístili do síťového koše a chodili je sledovat. Po čtrnácti dnech se začali motýli líhnout. Jakmile se vylíhli všichni jedinci, nastalo na dvoře školy jejich společné vypouštění do přírody.

Vše jsme si od začátku až do konce fotili a natáčeli, a tak Jirka měl dost materiálu pro další prezentaci a přednášku. Ta měla o to větší úspěch, protože na jejím vzniku se podílela celá třída. Společně se šesťáky měli možnost tento projekt sledovat i děti ze školky, kdy jim Jirka chodil ukazovat vše od kukel, přes líhnutí až po závěrečnou přednášku.

Milý Jirko, obě tvoje přednášky byly pro mě velmi příjemným překvapením a dozvěděla jsem se spoustu nových zajímavých věcí ze života hmyzu. Přeji ti, abys byl stále tak zapálený a tvůj zájem o hmyzí kamarády, ti vydržel co nejdéle.

 

Mgr. Simona Brudovská

Recyklohraní 2021/2022 – diplom

Naše škola se účastní celoroční hry Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. V celoroční hře tohoto školního roku jsme se umístili na 232. místě a v rámci kraje Vysočina na 17. místě. 

Za sběr vysloužilého elektra, baterií, mobilních telefonů a tonerů do tiskáren, a rovněž za zapojení do environmentálního vzdělávání a osvětových aktivit škola obdržela celkem 1290 bodů.

 

projekt DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI

Naše základní škola se zapojila do projektu Spolku Presafe podporovaného MŠMT s názvem Desatero pro primární prevenci. V Desateru zhlédnou žáci druhého stupně videoklipy s tématikou prevence, vyplní kvíz a budou s tématem dále pracovat.