projekt DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI

Naše základní škola se zapojila do projektu Spolku Presafe podporovaného MŠMT s názvem Desatero pro primární prevenci. V Desateru zhlédnou žáci druhého stupně videoklipy s tématikou prevence, vyplní kvíz a budou s tématem dále pracovat. 

Již druhá 3D tiskárna Průša

Tentokrát jsme se přihlásili do programu „PRŮŠA PRO ŠKOLY“, jehož cílem je rozšířit 3D tisk jako běžnou součást výuky na všech stupních škol. Naše škola vytvořila projekt „Hlavolam“, který těží z mezipředmětových vztahů informatiky, tvořivých dílen a matematiky. Tiskárna, která nám byla zapůjčena jako stavebnice, byla po schválení projektu převedena do našeho majetku. Ihned poté jsme s žáky 8. a 9. ročníku, kteří navštěvují dílny, tiskárnu začali sestavovat. Každý šroubek, ložisko, řemen, vše žáci podle návodu sestavili. Po kalibraci tiskárny musím konstatovat, že tato tiskne bezvadně, výtisky jsou perfektní. 

Ondřej Kosař

Nová 3D- tiskárna

Naše škola zakoupila novou 3D- tiskárnu, na které si žáci mohou vymodelovat různé předměty podle svého zájmu. Věřím, že práce na tiskárně obohatí výuku technických předmětů a žáci objeví možnosti 3D- tisku. Na nákup tiskárny přispěl z dotačního programu kraj Vysočina.

Ondřej Kosař

Výsledek obrázku pro podpořil kraj vysočina