Projekt Celé Česko čte dětem (tentokrát v 5. ročníku)

V hodinách Přírodovědy se učíme o vesmíru a děti toto téma velmi baví a zajímá. Společně jsme se dostali až k 12 souhvězdím zvěrokruhu. Na youtube jsme si pustili dokument o souhvězdích a znameních. Děti zajímalo, podle čeho a proč lidé pojmenovali souhvězdí. Zašli jsme proto do knihovny a objevili knihu od spisovatelky Jany Eislerové Jak souhvězdí dostala svá jména /Fragment/ a hned jsme se pustili do čtení. Každého samozřejmě zajímalo to jeho znamení, a proto jsme pokračovali i v hodině Výtvarné výchovy, kde si děti nalepily vytištěné obrázky svých znamení a do nich domalovaly hvězdy, jak svítí na večerní obloze.

Tento projekt děti nadchl a odnesly si z něj mnoho zajímavých informací hravou formou. Už teď se všichni těšíme na další zajímavou knihu.

Mgr. Romana Štollová

Projekt Čtení pomáhá

I žáci 2. stupně naší školy jsou dlouhodobě zapojeni do projektu Čtení pomáhá. Jedná se o charitativní projekt, který podporuje čtenářskou gramotnost. Žák si podle svého zájmu nebo okruhu povinné četby vybere z nabídky knihu, přečte ji a úspěšně splní test, za který získá 50,-Kč na své konto. Peníze pak ze svého konta věnuje nebo rozděluje nějaké probíhající charitativní akci dle svého uvážení. Za tento školní rok 2021/2022 žáci 2. stupně přispěli částkou 12.600,-Kč

Mgr. Petra Slámová a Mgr. Blanka Junková

 

projekt DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI

Naše základní škola se zapojila do projektu Spolku Presafe podporovaného MŠMT s názvem Desatero pro primární prevenci. V Desateru zhlédnou žáci druhého stupně videoklipy s tématikou prevence, vyplní kvíz a budou s tématem dále pracovat. 

Již druhá 3D tiskárna Průša

Tentokrát jsme se přihlásili do programu „PRŮŠA PRO ŠKOLY“, jehož cílem je rozšířit 3D tisk jako běžnou součást výuky na všech stupních škol. Naše škola vytvořila projekt „Hlavolam“, který těží z mezipředmětových vztahů informatiky, tvořivých dílen a matematiky. Tiskárna, která nám byla zapůjčena jako stavebnice, byla po schválení projektu převedena do našeho majetku. Ihned poté jsme s žáky 8. a 9. ročníku, kteří navštěvují dílny, tiskárnu začali sestavovat. Každý šroubek, ložisko, řemen, vše žáci podle návodu sestavili. Po kalibraci tiskárny musím konstatovat, že tato tiskne bezvadně, výtisky jsou perfektní. 

Ondřej Kosař

Nová 3D- tiskárna

Naše škola zakoupila novou 3D- tiskárnu, na které si žáci mohou vymodelovat různé předměty podle svého zájmu. Věřím, že práce na tiskárně obohatí výuku technických předmětů a žáci objeví možnosti 3D- tisku. Na nákup tiskárny přispěl z dotačního programu kraj Vysočina.

Ondřej Kosař

Výsledek obrázku pro podpořil kraj vysočina