Ve středu 25. 10. se žáci naší školy zúčastnili 7. ročníku soutěže ve finanční gramotnosti „Peníze a my“, kterou pořádá Obchodní škola ve Žďáře nad Sázavou.

Soutěže se účastní tříčlenná družstva. Naši školu reprezentovala dvě družstva ve složení Lucie Dítětová, Michaela Machová, Tereza Gregorová, Jakub Ptáček, Jonáš Horák a Tomáš Kunc. V první části soutěže píší soutěžící test, který má ověřit úroveň jejich znalostí z oblasti finanční gramotnosti. S testovými otázkami si nejlépe z našich soutěžících poradila Michaela Machová a v silné konkurenci 65 soupeřů získala vynikající 2. místo. V další části soutěže už žáci soutěží jako tým. Letos měli soutěžící nesnadný úkol. Měli si vytvořit fiktivní firmu, představit porotě předmět svého podnikání, podrobnou kalkulaci pro rozjezd své firmy. Součástí úkolu byla i reklama na vytvořenou firmu. Svoji prezentaci jednotlivá družstva představila porotě i ostatním soutěžícím. I v této části soutěže se nám dařilo a družstvo dívek získalo 3. místo.

Soutěž se žákům líbila, mohli si ověřit své znalosti v oblasti finanční gramotnosti a porovnat své dovednosti s ostatními.

Všem žákům, kteří reprezentovali naši školu, blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Blanka Junková