Vedení školy :

 • Mgr. Pavla Dlouhá, ředitelka
 • Mgr. Ondřej Kosař, zástupce ředitelky
 • Mgr. Věra Sirschová, hospodářka,účetní, sekretariát
 • Mgr. Romana Štollová, výchovná poradkyně

Pedagogičtí pracovníci ZŠ:

 • Mgr. Jana Burešová
 • Mgr. Simona Brudovská, metodik prevence
 • Mgr. Blanka Junková
 • Mgr. Martina Kuncová
 • Mgr. Petra Slámová
 • Mgr. Luboš Sláma
 • Mgr. Petra Strejčková
 • Mgr. Jana Vyhlídalová
 • Mgr. Vojtěch Uchytil
 • Mgr. Vladimír Záleský
 • Zdeňka Půlpánová, asistent pedagoga
 • Iveta Petrlíková, asistent pedagoga
 • Iva Tlustá, asistent pedagoga
 • Mgr. Olga Kodysová, asistent pedagoga
 • Jana Pantůčková, asistent pedagoga
 • Dagmar Osinková, asistent pedagoga

Vychovatelky ŠD:

 • Dana Otavová
 • Petra Horáková

Pedagogičtí pracovníci MŠ:

 • Dagmar Kuncová, vedoucí učitelka v MŠ
 • Jana Pospíšilová, školnice MŠ
 • Mgr. Ivana Sedláčková
 • Marie Teplá

Uklízečky a školník:

 • Bohuslav Bureš, školník ZŠ
 • Alena Teplá (zastupuje Marie Bukáčková)
 • Michaela Handlová
 • Naďa Laštovičková

Kuchařky:

 • Pavel Teplý, vedoucí školní jídelny
 • Jaroslava Bodláková
 • Marcela Weissová, výdej jídla v MŠ (zastupuje Tereza Trávníčková)
 • Helena Řádková