Výstava a divadelní představení

Úterý 23. května nestrávili žáci 9. ročníku ve školních lavicích, ale vypravili se do Regionálního muzea ve Žďáře nad Sázavou, kde probíhá výstava s názvem Kouzlo objevování. Od hieroglyfů k Tutanchamonovi. Výstavu spolu s pracovníky muzea připravil Český egyptologický ústav. Žáci se seznámili s vývojem egyptského písma, prohlédli si maketu Tutanchamonovy pohřební komory, dozvěděli se zajímavosti o mumifikaci. Na závěr si zkusili napsat své jméno hieroglyfickým písmem.

Poté nás v divadle čekalo divadelní představení na motivy protiválečného dramatu Karla Čapka – Bílá nemoc, v podání herců Divadla Radka Brzobohatého. Nesmrtelný příběh doktora Galéna, dvorního rady Sigelia, Maršála i barona Krüga, je nadčasový a má co říct i dnešním mladým divákům.

Výstava i divadelní představení se žákům líbily a doplnily tak učivo dějepisu i českého jazyka. Společně jsme strávili příjemné kulturní dopoledne.

Mgr. Blanka Junková

Přehazovaná Svratka

V květnu nás žákyně 2. stupně reprezentovaly ve Svratce na turnaji v přehazované. Hrálo se ve dvou kategoriích 6. + 7. třída a 8. + 9. třída. Mladším žákyním se na turnaji velice vedlo a prohrály až ve finále a obsadily tak krásné druhé místo. Starší žákyně prohrály své zápasy ve skupině a nakonec skončily na 5. místě. Všem žákyním patří velké poděkování za reprezentaci naší školy.

Mgr. Vojtěch Uchytil

Reading Challenge

Světová organizace UNESCO vyhlásila 23.duben Světovým dnem knihy a autorských práv. Má povzbudit každého, především pak mladé lidi k tomu, aby objevili radost a požitek z četby.

Čtení knih je důležité v každém jazyce, a tak i my jsme se pustili v dubnu do čtení knih, a to v hodinách angličtiny. Žáci osmého a devátého ročníku se začetli do vybrané knihy psané v anglickém jazyce a následně zpracovali pracovní listy na porozumění čteného textu. Knihy si přinesli vlastní, a nebo si knihu mohli půjčit ze školní anglické knihovničky. Mohli si zvolili dle své úrovně jazyka četbu zjednodušenou a nebo se pustili do textu původního.

V průběhu čtení bylo v učebnách ticho, z čehož lze usuzovat, že obsah knih žáky zaujal a snažli se mu co nejvíce porozumět. Věříme, že pro mnohé děti, které třeba knihy v anglickém jazyce nevyhledávají, se tato akce stane motivací k další četbě. Čtení je právě jedním z efektivních způsobu učení a je důležité při zdokonalování ve znalostech cizího jazyka.

Mgr. Simona Brudovská

Za učivem přírodopisu do terénu

Jedno z učiv přírodopisu v devátém ročníku je „Regulace vodních toků v krajině“. I naší obcí protéká říčka, a to Svratka. Její koryto bylo již v minulosti napřímeno a od loňského roku probíhají další úpravy a rekonstrukce koryta.

V první hodině jsme se pomocí pracovního listu seznámili s tím, proč byly vodní toky již v minulosti regulovány a jakým způsobem. Dále jaké jsou výhody a nevýhody těchto regulací a jaké dopady mohou mít na okolní krajinu.

Druhou hodinu jsme vyrazili do terénu, a i když nám počasí moc nepřálo, prošli jsme celou obcí podél říčky a mohli vidět, ty části, kde se s opravou koryta teprve začíná, dále pak jsme ve stření části zastihli pracovníky s těžkou technikou, jak odstraňují nánosy ze dna a někteří již zpevňovali oba okraje toku pomocí navezené horniny. Celou tuto exkurzi jsme zakončili v místech, kde již byly práce hotové a břehy koryta zpevněné a dno očištěno od nežádoucích nánosů.

Nejenže jsme si společně popsali, jak taková regulace toku probíhá, co je nutné proto zařídit, jaké horniny se dají použít, ale také jsme si popsali přínosy pro naši obec. A na závěr jsme pořídili pár fotografií a rychle zpátky do školy.

Máme od paní učitelky slíbou ještě jednu „geologickou exkurzi“ po okolí naší obce a ta se bude týkat eroze. Tak už teď jsme zvědaví, kam se vydáme příště.

Holky a kluci z devítky.

Velikonoční turnaj „O velikonoční vajíčko“

V pondělí 3. dubna se ve škole konal tradiční velikonoční turnaj ve vybíjené a přehazované, na který se žáci, zejména vyšších ročníků, velmi těšili.

Nejdříve se utkali žáci 1. a 2. třídy v tzv. rychlé vybíjené. Sehráli mezi sebou několik zápasů a v celkovém skóre velmi těsně zvítězili žáci 2. třídy.

Starší žáci 1. stupně byli rozděleni do věkově smíšených družstev a hráli vybíjenou podle platných pravidel. Všichni se snažili, aby právě jejich tým zvítězil. Přesto probíhala všechna utkání v duchu fair- play.

Na žáky 2. stupně také nejprve čekalo rozřazení do týmů, potom volba názvů týmů, natáhnout síť a zápasy v přehazované mohly začít. Družstva byla rozdělena do dvou skupin a podle výsledků pak bojovaly jednotlivé týmy o celkové umístění. Utkání byla často velmi napínavá, bojovalo se o každý míč, všichni se snažili, aby zvítězili.

Vůbec nebylo důležité, kdo zvítězil, nikdo nemusel být smutný, že se jeho týmu moc nevedlo, protože všichni byli za své výkony odměněni sladkým velikonočním překvapením. Strávili jsme příjemný den, měli radost z vyhraných zápasů a v neposlední řadě i ze sladké odměny.

Věřím, že se všichni těší na příští rok a na další sportovní utkání.

Nocování ve škole a Aprílová škola

Ve čtvrtek 30.3. se uskutečnil II. ročník Nocování ve škole pro žáky 2. stupně, který byl zaměřen opět v duchu čtenářských dílen. Žáci si přinesli svoji rozečtenou knihu, kterou představili spolužákům. Po tichém čtení vyplnili pracovní listy a o knihách jsme společně diskutovali. Čtenářské dílny byly pro děti i pro nás přínosné a po téměř dvou hodinách práce mohl nastat volnější program Nocování. Někteří žáci zůstali u četby, jiní sledovali film, další hráli deskové hry nebo stolní tenis. Deváťáci si navíc připravili pro své mladší spolužáky „Stezku odvahy noční školou“. Ráno byla pro děti připravena ve školní jídelně snídaně, po které následovalo netradiční vyučování v režii žáků – Aprílová škola. Věříme, že se další ročník Nocování ve škole i Aprílové školy líbil.

Mgr. Petra Slámová a Mgr. Blanka Junková

Lyžařský výcvikový kurz – Ski areál Hluboká

Na běžecký lyžařský kurz navázal 15. – 17. února i kurz sjezdového lyžování. Žáci 7. – 9. ročníku se vypravili na sjezdovku v Hluboké, kde se pod vedením instruktorů učili základům sjezdařského lyžování. Někteří už měli své začátky na sjezdovkách dávno za sebou a mohli s instruktory pilovat styl a techniku, jiní stáli na lyžích poprvé. Těm se trpělivě věnovali dva instruktoři, a i když to na počátku bylo pro všechny hodně těžké, na konci kurzu už všichni sjížděli sjezdovku a užívali si radost z jízdy. Příjemnou atmosféru dokreslovalo i skvělé počasí, svítilo sluníčko, a přestože nás v pátek přivítaly dešťové kapky, nic nám to neubralo na našem lyžařském nadšení.

Všichni si lyžování užili, naučili se spoustu nového, nebyla nouze o legraci. Tak zase za rok na sjezdovce!

Mgr. Blanka Junková

 

Kurz běžeckého lyžování

Na přelomu ledna a února absolvovali žáci 2. stupně výcvik běžeckého lyžování. Lyžařský kurz se týkal všech tříd 2. stupně, protože kvůli špatným sněhovým podmínkám několik roků nebyl. Přestože sněhové podmínky byly výborné, úplně nám nepřálo počasí. Přesto si dovolím tvrdit, že si lyžařský kurz žáci užili, v lyžování se zdokonalili a nakonec ve velkém počtu absolvovali výjezd do Svratky, kde se občerstvili, a poté vyrazili zpět.

Chtěl bych poděkovat žákům za jejich snahu a nadšení a věřím, že si žáci najdou cestu na lyžařské tratě i mimo lyžařské kurzy a bude jich na heráleckém okruhu jezdit ve svém volném čase co nejvíce.

Velký dík patří SKI teamu Herálec, který dělal vše proto, aby tratě byly připravené, přestože věděli, že tratě budou za chvíli zachumelené a zafoukané.

Mgr. Vojtěch Uchytil

You and your body

Třetí okruh lekcí angličtiny přivítal žáky devátého ročníku tématem Health and safety, kde se nám propojuje angličtina s učivem přírodopisu osmého ročníku o stavbě našeho těla.

Žáci s nadšením přivítali ve své třídě „nového žáka“, kterého pojmenovali Vašek (viz.fotografie) a ten nám posloužil jako pomůcka pro umístění kartiček s anglickými slovíčky na ta správná místa lidského těla.

Jednotlivé štítky během poslechu chodili žáci lepit, a nebo upevňovat kolíčky Vaškovi přímo na tělo. A věřte nebylo to jednoduché, jelikož při poslechu žáci před sebou neviděli text a ještě neznali některá nová slovíčka, ale z poslechu slyšeli jen slovíčko s názvem části těla na štítku a bylo zmíněno jen jeho umístění na těle.

Přesto si všichni žáci s tímto úkolem poradili velmi dobře a umístili štítky hned při prvním poslechu na správná místa. A jako poděkování Vaškovi za spolupráci se s ním v závěru hodiny vyfotili a Vašek s deváťáky ještě ve třídě zůstane až do konce tohoto tématu.

Mgr. Simona Brudovská