Velký úspěch Přemysla Brázdy z 9. ročníku v soutěži 3Déčkuj

Přemysl Brázda z 9. ročníku se zúčastnil se svým projektem soutěže v 3D modelování a tisku 3Déčkuj. Přemek modeloval, tiskl, model upravoval, zpracoval video a zveřejnil svůj model v databázi Printables.com. 

V pondělí 27. 5. 2024 se zúčastnil krajského finále, kde před porotou svůj model předvedl , krátce ho představil a popsal postup své práce.

Přemysl nakonec zaslouženě vyhrál svou kategorii ZŠ, a myslím, že by nezapadl ani v kategorii SŠ.

Děkujeme za reprezentaci školy.

odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=6ljMvv9G4ZA

odkaz na printables.com: https://www.printables.com/model/874281-rukojet-svetelneho-mece

Mgr. Ondřej Kosař

 

 

Obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku

Ve středu 22. 5. proběhly na naší škole obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku. Jedná se o celoroční projekt a je jednou z forem ověření dovedností, schopností a znalostí žáků končících základní vzdělávání. Jeho cílem není nashromáždit co nejvíce informací, ale prezentovat svoji osobnost a získané kompetence.

Témata si žáci zvolili sami dle svého zájmu již během prvního pololetí. Následně si vybrali způsob zpracování svého tématu (prezentace, ukázky, vlastní výrobky, fotografie, práce s různými předměty apod.) a vrhli se do práce. Úkolem bylo propojit jednotlivé znalosti a dovednosti s vlastními možnostmi a na závěr výsledky své práce obhájit před učiteli a žáky osmého ročníku.

Témata prací byla různorodá a pestrá, stejně tak i způsoby zpracování. Nejvíce převažovaly oblíbené prezentace. Učitelé žáky hodnotili body dle kritérií (dodržení obsahu, způsob zpracování, verbální a neverbální projev, dodržení časového rozsahu), maximální počet bodů byl 175.

Mgr. Petra Slámová

Výsledky:

1. Michaela Machová – Moje cesta k chovatelství (174 bodů)

Alice Laštovicová – Hasičský sbor (174 bodů)

2. Přemysl Brázda – Cosplaying (172 bodů)

3. Eliška Svobodová – Zajímavosti Velké Británie (171 bodů)

Anglické divadlo

Ve čtvrtek 19. prosince se žáci 9. třídy vydali do Městského divadla ve Žďáru nad Sázavou, aby tam shlédli divadelní představení hrané v anglickém jazyce. Měli tak možnost si ověřit svoji schopnost porozumění mluvené angličtině.

Studenti třetího ročníku gymnázia si připravili svoji vlastní hru SCOOBY – DOO AND THE MISTERY OF GYMRZ a neb Všichni se dobře baví, ale najednou zhasnou světla…………………………

Scooby – Doo a jeho přítelé, tak jako v kresleném příběhu, tak i v této divadelní hře řeší detektivní případ a snaží se dopadnout, usvědčit a zneškodnit pachatele. A více prozrazovat nebudeme, jelikož studenti toto představení budou hrát i pro širší veřejnost.

Mgr. Simona Brudovská

Vánoční koncert

V pátek 15. prosince přivítala slavnostně vyzdobená škola všechny ty, kteří si chtěli zpříjemnit předvánoční čas a našli si chvíli na vystoupení žáků naší školy. U vchodu návštěvníky vítala vůně perníčků, které napekli a ozdobili žáci 9. ročníku. Příchozí mohli obdivovat i vánočně vyzdobenou školu. Děti se na svůj vánoční koncert pečlivě připravovali a se svými učiteli připravili pásmo zimních a vánočních písniček a básniček. Starší žáci nacvičili pásmo pověr a zvyků, připomněli, jak se slavily Vánoce dříve. Nechyběly ani koledy a vánoční písně s doprovodem kytar, školou se nesl i zvuk houslí.

Doufáme, že se všem vystoupení našich dětí líbilo, že se v tom adventním čase alespoň na chvíli zastavili a uvědomili si, co je pravým smyslem Vánoc.

Všem žákům i dětem z mateřské školy děkujeme, že svým vystoupením přispěli k příjemně strávenému odpoledni.

Mgr. Blanka Junková

Přírodopis v muzeu

Je brzy ráno, a my ještě za tmy vyrážíme ze zastávky pod školou směr Žďár nad Sázavou a pokračujeme vlakem až do jihomoravské metropole. A proč tuto cestu podnikáme? Rozhodli jsme se v rámci hodin přírodopisu navštívit expozici hornin a nerostů v Moravském zemském muzeu v Brně.

V muzeu nás přivítala naše průvodkyně paní magistra Eva Víšková. Během výkladu, který byl velmi poutavý a místy i humorný, nám kladla spoustu zvídavých otázek, které se týkaly učiva fyziky, chemie a hlavně přírodopisu. Myslíme, že můžeme být na sebe všichni pyšní, protože jsme dokázali na otázky odpovědět na jedničku.

Odměnou nám pak byla i procházka po vánočním Zelném trhu v Brně a tak jsme si trochu užili i vánoční atmosféru. A pak honem na vlak a zpátky do Herálce.

Vaši deváťáci.

Čerti ve škole

Dnes se deváťáci přestrojili v čerty, andílky a Mikuláše a připravili si pro své mladší spolužáky program. Některé děti navštívily NEBE, jiné se podívaly do PEKLA. Všechny děti musely plnit nějaké úkoly nebo říct básničku. Za odměnu dostaly perník a omalovánku. Věříme, že se jiný způsob provedení Čertovin dětem líbil a deváťáci zaslouží velkou pochvalu.

Mgr. Petra Slámová

Návštěva Střední odborné školy v NMNM

V úterý 21. 11. navštívilo sedm žáků 9. ročníku, kteří projevili zájem, Střední odbornou školu v NMNM.  Pro žáky přijel speciální minibus, který je odvezl nejprve do Petrovic, kde se nachází středisko pro výuku praxe. Zde si žáci prošli všechny dílny, kde praxe probíhají, doplněné o odborný výklad a možnost si některé činnosti vyzkoušet (sváření, truhlářské práce – výroba hračky, kterou si žáci odnesli domů). Poté se žáci přemístili do NMNM a zde si prohlédli samotnou školu (učební a maturitní obory – včetně nově otevřeného oboru Pedagogické lyceum). Exkurze byla pro žáky velmi dobře připravená a všichni se vrátili spokojeni.

Mgr. Petra Slámová

KYSELOST, ZÁSADITOST VODNÝCH ROZTOKŮ, pH

LABORATORNÍ PRÁCE – 9. ročník

V úterý 24. 10. se hodina chemie v 9. ročníku proměnila v laboratoř. Žáci zjišťovali, zda se běžně používané látky chovají kysele, zásaditě nebo neutrálně pomocí indikátoru roztoku červeného zelí. Současně také měřili i pH těchto látek. Protože všichni pracovali velmi pečlivě a svědomitě, mohli si v závěru hodiny s roztoky zkoumaných látek i trochu pohrát.

Mgr. Jana Burešová

 

Návštěva Památníku Ležáky

V pátek 20.10. jsme s žáky 8. a 9. ročníku navštívili Památník Ležáky, kde jsme se zúčastnili vzdělávacího programu Osudy dětí za 2. světové války. Žáci byli rozděleni do skupin a formou dramatické výchovy se dostali do různých rolí, a tak se seznámili s osudy členů vybraných rodin (rodina z Ležáků, rodina z Lidic, rodina Ginzova) mezi lety 1935 – 1945. Žáci se dozvěděli dějinné souvislosti, snažili se vcítit do pocitů tehdejšího dítěte (silueta postavy), vytvářeli fotografie rodin před válkou a po válce, kde poznali, jak se toto období dotklo jednotlivých rodin. Ač je toto téma velmi smutné, program byl pro žáky určitě přínosný. Po programu jsme zhlédli výstavu v samotném Muzeu a společně prošli pietní místa. Exkurze byla financována ze Šablon OP JAK.

Mgr. Petra Slámová

 

Vycházka na Devět skal

V pátek 29. září vyměnili žáci 2. stupně školní lavice za krásnou podzimní přírodu. Za téměř letního počasí se společně vydali na výlet po okolí Herálce. Naše společná cesta vedla na Devět skal. V jednotlivých třídách se žáci rozdělili na skupiny. Každá měla mapu s vyznačenou trasou a stanovišti. Na jednotlivých stanovištích museli žáci najít QR kódy, načíst si úkol a správně jej zodpovědět. Zopakovali si v praxi učivo zeměpisu, zaměřené právě na okolí Herálce. Pro některé žáky byly úkoly snadné, jiní se trochu trápili, ale nakonec všichni své úkoly zvládli.

Do školy jsme se vrátili sice unaveni, ale všichni jsme měli velmi dobrý pocit, že jsme strávili příjemné dopoledne, něco jsme se naučili, poznali jsme se zase trochu jinak a zažili spoustu legrace.

Mgr. Blanka Junková