You and your body

Třetí okruh lekcí angličtiny přivítal žáky devátého ročníku tématem Health and safety, kde se nám propojuje angličtina s učivem přírodopisu osmého ročníku o stavbě našeho těla.

Žáci s nadšením přivítali ve své třídě „nového žáka“, kterého pojmenovali Vašek (viz.fotografie) a ten nám posloužil jako pomůcka pro umístění kartiček s anglickými slovíčky na ta správná místa lidského těla.

Jednotlivé štítky během poslechu chodili žáci lepit, a nebo upevňovat kolíčky Vaškovi přímo na tělo. A věřte nebylo to jednoduché, jelikož při poslechu žáci před sebou neviděli text a ještě neznali některá nová slovíčka, ale z poslechu slyšeli jen slovíčko s názvem části těla na štítku a bylo zmíněno jen jeho umístění na těle.

Přesto si všichni žáci s tímto úkolem poradili velmi dobře a umístili štítky hned při prvním poslechu na správná místa. A jako poděkování Vaškovi za spolupráci se s ním v závěru hodiny vyfotili a Vašek s deváťáky ještě ve třídě zůstane až do konce tohoto tématu.

Mgr. Simona Brudovská

 

Divadelní představení v Horáckém divadle v Jihlavě

     V pondělí 19. prosince navštívili žáci 7., 8. a 9. ročníku divadelní představení Tajemství, šílenství podivnost, láska v Horáckém divadle v Jihlavě. Divadelní představení s podtitulem Ženy Boženy Němcové připomnělo známé ženské postavy z děl Boženy Němcové. Tajemství  ztělesňovala postava Karly ze stejnojmenné povídky, příběh nešťastné Viktorky z Babičky Boženy Němcové byl skryt v části názvu šílenství, podivnost představovala Divá Bára a  nešťastnou lásku nám připomněly postavy dvou sester, inspirací byla povídka Sestry.

     Představení bylo zpracováno velmi moderně, aby zaujalo diváky i v současné době.

     Prožili jsme v divadle pěkné adventní dopoledne a věřím, že se žákům představení líbilo.

Mgr. Blanka Junková

Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo

Ve druhé polovině listopadu proběhlo školní kolo anglické olympiády pro děti z 2. stupně. Žáci změřili své síly v poslechu, porozumění textu, rozsahu slovní zásoby i gramatické kompetenci. Celkově se této soutěže zúčastnilo 15 žáků. Soutěž je však rozdělena na dvě věkové kategorie. V kategorii I. A se utkali žáci 7. ročníku. Naprosto jednoznačně zvítězil Martin Ruprecht, který získal plný počet bodů. Na paty mu však šlapalo další 5 spolužáků, kteří měli velmi malý bodový rozestup. Všichni předvedli pěkné výkony a děkujeme za zapojení do této soutěže Maye Dvořákové, Natálii Skryjové, Petře Janouškové, Janu Ptaszekovi a Sebastianu Slámovi.

V kategorii II. A již byla konkurence o něco větší. Přihlásilo se 9 žáků tentokrát z 8. a 9. tříd. První místo získala Tereza Gregorova z 8.třídy s plným počtem bodů. Na druhém místě se umístil jen o bodík Tomáš Kunc taktéž z 8.třídy a na třetím místě Adriana Feňová z 9.třídy. Na dalších místech se umístili – Přemysl Brázda z 8.třídy, Josef Vomáčka z 9.třídy, Tomáš Netolický z 8.třídy, Lucie Skryjová z 9.třídy, Justýna Vaisová z 8.třídy a Eliška Svobodová z 8.třídy.

Všem samozřejmě moc gratulujeme! Martin a Terezka nás budou reprezentovat v okresním kole této soutěže, které se uskuteční v březnu 2023 ve Žďáru nad Sázavou.

Keep your fingers crossed for them neboli česky – držte jim palce!

Mgr. Simona Brudovská

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

V pondělí 5. prosince se sešli zájemci o český jazyk na Olympiádě z českého jazyka. Ta je určena žákům 8. a 9. ročníku. Olympiáda má dvě části – gramatickou a slohovou. Úkoly jsou převážně zaměřeny na stylistickou úpravu textu, hledání vhodných formulací, vysvětlování významů slovních spojení.  Soutěžící musí tedy nad zadáním úkolů hodně přemýšlet. Uplatňují tedy nejen svoje vědomosti, které získali v hodinách českého jazyka, ale i určitou míru svého jazykového citu.  Ve druhé části žáci píší sloh na zadané téma. V letošním roce měli zpracovat volným slohovým útvarem téma „Na listopadu se mi líbí/nelíbí…“.

     Letos se olympiády zúčastnilo 7 žáků. Na 1. místě se umístila Barbora Slámová z 9. ročníku, 2. místo obsadila Tereza Gregorová z 8. ročníku. Třetí místo si odnáší Lucie Hromádková z 9. třídy. Do okresního kola postupují dva nejúspěšnější soutěžící.

     Blahopřeji vítězkám, všem ostatním děkuji za účast v soutěži a reprezentaci školy.

Mgr. Blanka Junková

Muzeum Velká Bíteš

Máme listopad, mrazivé ráno a my vyrážíme linkovým autobusem do Žďáru nad Sázavou a pak pokračujeme do Velké Bíteše, kde máme domluvenou prohlídku muzea s expozicí historie Velké Bíteše a expozicí minerálů a hornin.

V Muzeu nás přivítal správce muzea pan Kříž, který nás krátce seznámil s historií Bítešska a sdělil nám základní informace o expozici hornin a minerálů, které jsou zde uspořádány do skupin, a to podle jejich teploty krystalizace. Poté nám paní učitelka rozdala připravené tabulky a my jsme při prohlídce expozice zařazovali jednotlivé minerály do mineralogických skupin, o kterých jsme se učili ve škole. Na závěr jsme shlédli krátký film, natočený při průzkumu menších podzemních jeskyní nedaleko Velké Bíteše.

Také jsme využili toho, že ve druhém patře muzea se konala prodejní vánoční výstava a někteří z nás si domů odváželi i nějakou ručně vyrobenou vánoční maličkost.

Žáci deváté třídy.

Exkurze do Kutné Hory „Za stříbrným grošem“

Ve středu 21.9. jsme vyrazili s žáky 8. a 9. ročníku na exkurzi do Kutné Hory, která díky těžbě stříbra byla ve středověku jedním z nejvýznamnějších českých královských měst a dnes je zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví Unesco. Prohlídku jsme začali v Chrámu sv. Barbory, nádherné gotické katedrále. Odtud jsme sešli Barborskou ulicí kolem kaple Božího těla dolů směrem k Hrádku kolem bývalé Jezuitské koleje, dnešní Galerie Středočeského kraje. Zastavili jsme se u kostela svatého Jakuba Staršího, další významné gotické památky. Procházka byla příjemná, doplněná výkladem paní průvodkyně. Naší poslední zastávkou byl Vlašský dvůr, někdy nazývaný Kutnohorská mincovna, kde kromě prohlídky o historii českého mincovnictví žáci viděli na vlastní oči práci pregéře a získali na památku čerstvě vyražený pražský groš. Výlet jsme si užili a vrátili jsme se obohaceni o nové poznatky a zážitky.

Mgr. Petra Slámová

Distanční výuka od 15.2.2021

Milí žáci, vážení rodiče,

Od 15. 2. 2021 najdete všechny informace a materiály pro výuku pouze ve školním systému Edookit.  Proto je důležité tento systém sledovat.

Od stejného data dochází k úpravě distanční výuky. Bude přidáno více hodin v online výuce. Online výuka je označena kamerkou.

Stále máme k zapůjčení pro výuku stolní počítače. Notebooky jsou již rozebrané.  

Pokud by měl někdo zájem o počítač nebo měl problémy s přihlášením do systému Edookit, obracejte se na pana zástupce O. Kosaře.

 

Vedení školy

PODMÍNKY PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče,
v souladu s usnesením vlády je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky a od 25. 5. 2020 je možnost návratu žáků 1. stupně.

PODMÍNKY PROVOZU ŠKOLY

NÁVRATKA PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ.pdf

NÁVRATKA PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ.docx

NÁVRATKA PRO ŽÁKY 9. ROČ.pdf

NÁVRATKA PRO ŽÁKY 9. ROČ.docx

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Výukový portál FRED

Žáci na 2.stupni využívají v předmětech český jazyk, německý jazyk, dějepis, přírodopis a občanská výchova výukový portál FRED. Všichni žáci mají aktivované a funkční svoje žákovské účty. Do portálu se přihlásíte na stránkách zakfred.cz pod svými přihlašovacími jmény a hesly (žáci si zvolili heslo sami, musí si pamatovat!!!). V případě ztráty hesla žáci kontaktují vyučujícího. Na portál budou vkládány doplňkové výukové materiály, zápisy, úkoly a testy, které jsou nedílnou součástí online výuky. Je nutné svůj účet průběžně sledovat.