Mateřská škola se nachází v jednom z pěti pavilonů školy základní, která je dominantou naší obce.

Kapacita naší mateřské školy je 50 dětí, které jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd.

Celý areál školy je v klidném a krásném prostředí. Protože jsme vesnická mateřská škola, máme dostatek příležitostí na klidné vycházky k pozorování svého okolí.

Uspořádání dne v MŠ

6.30 – 8.45 
 scházení dětí do 8.00 hodin
 ranní hry, ranní kruh
 ranní cvičení, relaxační cvičení
8.45 – 9.15
 dopolední svačina
9.15 – 9.45
 řízené činnosti ( záměrné i spontánní učení )
9.45 – 11.45
 pobyt venku
 příprava na oběd
11.45 – 12.30
 oběd
 čištění zoubků
12.30 – 14.10
 četba pohádky
 odpočinek
14.10 – 15.30
 odpolední zájmové činnosti dětí
 rozcházení dětí

Doplňkové aktivity

  • plavecký kurz pro předškoláky
  • divadelní představení
  • školní výlet

Kulturní akce pro veřejnost

  • vítání občánků do života
  • besídka pro rodiče – ,,Rozloučení se školkou“

Spolupráce se ZŠ

  • návštěva předškolních dětí v 1. třídě
  • návštěva prvňáčků u nás ve školce
  • pravidelná docházka předškoláků na interaktivní tabuli v ZŠ
  • využívání tělocvičny v ZŠ
  • společné akce – drakiáda, Mikuláš a čerti, karneval, Pohádkový les