Projekt Čtení pomáhá

I žáci 2. stupně naší školy jsou dlouhodobě zapojeni do projektu Čtení pomáhá. Jedná se o charitativní projekt, který podporuje čtenářskou gramotnost. Žák si podle svého zájmu nebo okruhu povinné četby vybere z nabídky knihu, přečte ji a úspěšně splní test, za který získá 50,-Kč na své konto. Peníze pak ze svého konta věnuje nebo rozděluje nějaké probíhající charitativní akci dle svého uvážení. Za tento školní rok žáci 2. stupně přispěli částkou 12.600,-Kč

Mgr. Petra Slámová a Mgr. Blanka Junková

 

Pohádkový les

Ve středu 1. června ožil les u rybníku Kuchyně pohádkovými postavičkami a z obyčejného lesa se stal les plný kouzel. Hned po příchodu vás přivítala Karkulka s vlkem, dále na návštěvníky čekali Bob a Bobek, Pat a Mat, loupežníci, čarodějnice a jiné pohádkové postavy. Na jednotlivých stanovištích děti plnily úkoly, sbíraly indicie a na konci cesty složily pohádkovou tajenku. V cíli cesty je čekalo sladké překvapení.

Pohádkový les si pro své mladší spolužáky připravili žáci 9. ročníku. Letošní oslava Dne dětí se vydařila, počasí nám přálo a všichni – malí i velcí prožili příjemné dopoledne.

Děkuji žákům 9. ročníku za přípravu a zodpovědný přístup k této akci.

Projekt – lišaj vrbkový

Srdce každého učitele zaplesá, když v předmětu, který vyučuje, se objeví žák, pro kterého je tento předmět nebo alespoň jeho část koníčkem.

Jedním z nich je i Jirka Preisler, jehož znalosti v oblasti entomologie jsou na šesťáka opravdu obdivuhodné, což ukázal nejen během hodin přírodopisu s touto tématikou, ale také na dvou přednáškách, které si připravil pro své spolužáky.

Na první přednášce jsme zhlédli prezentaci Jirkou vybraných zástupců brouků a motýlů. Někdo si už jen pod slovem přednáška představí nudné předkládání faktů, ale Jirka všechny mile překvapil. Jeho povídání bylo poutavé, své spolužáky zaujal různými zajímavostmi, humornými dotazy a potlesk na konci hodiny byl opravdu obrovský.

Druhé přednášce předcházel projekt, který si Jirka sám vymyslel a zapojil do něj i své spolužáky. Loni na podzim našel vajíčka lišaje vrbkového a nechal je vylíhnout v housenky, které se poté zakuklily a kukly přinesl na začátku května do školy. Všichni společně je umístili do síťového koše a chodili je sledovat. Po čtrnácti dnech se začali motýli líhnout. Jakmile se vylíhli všichni jedinci, nastalo na dvoře školy jejich společné vypouštění do přírody.

Vše jsme si od začátku až do konce fotili a natáčeli, a tak Jirka měl dost materiálu pro další prezentaci a přednášku. Ta měla o to větší úspěch, protože na jejím vzniku se podílela celá třída. Společně se šesťáky měli možnost tento projekt sledovat i děti ze školky, kdy jim Jirka chodil ukazovat vše od kukel, přes líhnutí až po závěrečnou přednášku.

Milý Jirko, obě tvoje přednášky byly pro mě velmi příjemným překvapením a dozvěděla jsem se spoustu nových zajímavých věcí ze života hmyzu. Přeji ti, abys byl stále tak zapálený a tvůj zájem o hmyzí kamarády, ti vydržel co nejdéle.

 

Mgr. Simona Brudovská

Chyť si svého hmyzáka.

V dubnu paní učitelka vyhlásila samostatný přírodopisný projekt „Chyť si svého hmyzáka“.

Mohli jsme si vybrat z několika možností, jak tento úkol splnit. Někteří z nás nakreslili hmyzí zástupce, které viděli v místě svého bydliště, jiní natočili na mobil hmyz přímo v akci a nebo pořídili fotky a udělali z nich prezentace. Všechny tyto „úlovky“ jsme přinesli do školy a společně si je prohlédli.

Na závěr celého projektu nás v polovině června čekal venkovní hmyzí kvíz, který pro nás připravila paní učitelka s paní asistentkou. Na jednotlivých stanovištích v okolí školy byly umístěné fotografie hmyzích zástupců, které jsme měli určit, dále samostatný úkol týkající se chovu včel a také otázky související s hmyzími škůdci, a to hlavně s kůrovcem, který nás zlobí i v našich okolních lesích.

Počasí nám vyšlo na jedničku a některým z nás se podařilo chytit i další druhy hmyzu v okolí školy. Při plnění kvízu se nám všem dařilo a za náš výkon jsme obdrželi sladkou odměnu.

Broučci a berušky ze šesté třídy.

Divadelní představení Ronja, dcera loupežníka

Po dlouhé době jsme v úterý 22. března mohli se žáky opět navštívit divadelní představení. V divadle ve Žďáře nad Sázavou hostovalo brněnské divadlo Radost s inscenací textu Astrid Lingrenové  Ronja, dcera loupežníka. Žáci 6. a 7. ročníku zhlédli napínavý příběh dvou znepřátelených loupežnických rodů. Ten je obdobou tématu Romea a Julie pro děti, ale příběh dvojice zamilovaných zde má, na rozdíl od shakespearovského dramatu, šťastný konec.

A co o divadelním představení napsali sami žáci?

Divadlo Ronja, dcera loupežníka bylo moc hezky propracované např. kulisy, kostýmy i sehraný děj.

Divadlo bylo zajímavé. Musíte použít hodně fantazie, třeba propast byly dva rozdělené stoly. Líbily se mi i ostatní efekty, ale nelíbila se mi ozvěna. Líbilo se mi, jak zpívali hezké písničky.

Představení bylo velmi pěkné a moc se mi líbilo spolu s efekty. Líbilo se mi všechno a nic jim nemohu vytknout.

Všechno se mi líbilo a těším se, až zase pojedeme do divadla.

Divadelní představení se žákům líbilo a věřím, že mnozí z nich si knihu Astrid Lingrenové přečtou.

Mgr. Blanka Junková

Distanční výuka od 15.2.2021

Milí žáci, vážení rodiče,

Od 15. 2. 2021 najdete všechny informace a materiály pro výuku pouze ve školním systému Edookit.  Proto je důležité tento systém sledovat.

Od stejného data dochází k úpravě distanční výuky. Bude přidáno více hodin v online výuce. Online výuka je označena kamerkou.

Stále máme k zapůjčení pro výuku stolní počítače. Notebooky jsou již rozebrané.  

Pokud by měl někdo zájem o počítač nebo měl problémy s přihlášením do systému Edookit, obracejte se na pana zástupce O. Kosaře.

 

Vedení školy

Výukový portál FRED

Žáci na 2.stupni využívají v předmětech český jazyk, německý jazyk, dějepis, přírodopis a občanská výchova výukový portál FRED. Všichni žáci mají aktivované a funkční svoje žákovské účty. Do portálu se přihlásíte na stránkách zakfred.cz pod svými přihlašovacími jmény a hesly (žáci si zvolili heslo sami, musí si pamatovat!!!). V případě ztráty hesla žáci kontaktují vyučujícího. Na portál budou vkládány doplňkové výukové materiály, zápisy, úkoly a testy, které jsou nedílnou součástí online výuky. Je nutné svůj účet průběžně sledovat.