Středověké město

Žáci 7. ročníku se v dnešní hodině dějepisu stali lokátory a založili vlastní město. Dostali od svého panovníka předem vyměřený plánek města s informacemi, jak takové středověké město vypadalo, kde stály jednotlivé stavby (krčma, kostel, radnice, mlýn, kovárna, popraviště,…), kdo ve městě žil a jaká práva město mělo. Panovník žákům udělil vhodné místo na břehu řeky a už bylo jen na žácích, kam jednotlivé stavby rozmístí. Na závěr žáci vymysleli název pro své město a předložili plánek panovníkovi, který mohl vybírat opravdu ze zdařilých návrhů.

Mgr. Petra Slámová

Návštěva Domestavu

Zatím jsme v sedmé třídě, ale čas tak rychle utíká a my se ani nenadějeme a budou z nás devátáci. V té chvíli pro nás nastane rozhodování na jakou školu si dát přihlášku a co bychom v budoucnu chtěli dělat.

Říkali jsme si, že není špatné, začít se inspirovat dříve. A jako první možnost, která nás napadla, bylo podívat se do firmy, která se nachází v naší obci. Tou firmou je DOMESTAV a vyrábí se zde dřevěný nábytek.

Zaměstanci firmy k nám byli velmi vstříční. Seznámili nás s růzmými stroji na obrábění dřeva, s tím jak probíhá celý proces od přijetí objednávky až po její expedici. Na závěr jsme dostali katalogy a další propagační materiály, které si společně projdeme s paní učitelkou v hodinách pracovních činností.

Kluci a holky ze sedmičky.

Vánoční koncert

V pátek 15. prosince přivítala slavnostně vyzdobená škola všechny ty, kteří si chtěli zpříjemnit předvánoční čas a našli si chvíli na vystoupení žáků naší školy. U vchodu návštěvníky vítala vůně perníčků, které napekli a ozdobili žáci 9. ročníku. Příchozí mohli obdivovat i vánočně vyzdobenou školu. Děti se na svůj vánoční koncert pečlivě připravovali a se svými učiteli připravili pásmo zimních a vánočních písniček a básniček. Starší žáci nacvičili pásmo pověr a zvyků, připomněli, jak se slavily Vánoce dříve. Nechyběly ani koledy a vánoční písně s doprovodem kytar, školou se nesl i zvuk houslí.

Doufáme, že se všem vystoupení našich dětí líbilo, že se v tom adventním čase alespoň na chvíli zastavili a uvědomili si, co je pravým smyslem Vánoc.

Všem žákům i dětem z mateřské školy děkujeme, že svým vystoupením přispěli k příjemně strávenému odpoledni.

Mgr. Blanka Junková

Hurá na brusle

Už loni, když jsem byli v šesté třídě, tak jsme si slíbili, že si ze společního bruslení uděláme třídní tradici. A tak se i stalo. I v tomto školním roce jsme v předvánočním čase podnikli jedno páteční, prosincové odpoledne cestu do Hlinska.

Velmi dobře víme, že před fyzickým výkonem je nutné se něčím občerstvit, aby nám nedošly během bruslení síly, proto jsme navštívili náš oblíbený „Kebab House“ a pak už hurá na led. Hodina bruselní nám uběhla velmi rychle a škoda, že bruslení pro veřejnost je jen tak krátké. Takže v tomto školním roce, snad stihneme vyrazit na ledovou plochu ještě jednou.

Bruslaři a bruslařky ze sedmičky.

Vzdělávací program Ora et labora (Modli se a pracuj)

Ve čtvrtek 16.11. žáci 7. ročníku navštívili Baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše ve Žďáře nad Sázavou. Pro některé z nich to byla vůbec první návštěva areálu Zámku ve Žďáře. Žáci si prohlédli Baziliku a vyslechli zajímavosti o tom, jak se žilo v klášteře (denní režim mnichů, vztah k umění, lékařství, jídelníček). Doplnili si tak učivo, kterému jsme se věnovali v hodinách dějepisu. Poté byli žáci rozděleni do skupin, ve kterých pracovali na zajímavých úkolech (výroba mozaiky, tvoření klášterní kuchyně, vytváření receptu). Na závěr vytvořili sedmáci komiks na zadané téma (příběh o Zelené hoře). Všichni jsme byli nadšeni milým přístupem paní průvodkyně, krásným prostředím a zajímavým tématem. Exkurze byla hrazena ze Šablon OP JAK.

Mgr. Petra Slámová

 

Demonstrační pitva ryby

Letošní první laboratorní práci v sedmém ročníku jsme věnovali rybám. Jindra Černý, vášnivý rybář ze sedmé třídy, nám do hodiny přinesl krásného kapra obecného-lysce a my jsme mohli začít se zkoumáním. Nejdříve jsme si prohlédli vnější stavbu ryby. Popsali jsme si ploutve a určili, zda jsou párové nebo nepárové.

Prozkoumali jsme povrch těla, smyslové orgány, vypozorovali jsme, kudy vede postranní čára, která slouží rybám k orientaci. Nahlédli jsme pod žaberní lupínky, které jsou chráněny skřelemi (kostěnými destičkami) a které slouží k dýchání. Potom jsme už byli zvědavi, jak to vypadá uvnitř. Poté jsme skalpelem rozřízli břicho kapra a zkoumali rozložení dalších vnitřních orgánů, které jsme už sami dokázali pojmenovat. Nejzajímavější byl plynový měchýř, jenž ryby nadnáší při pohybu.

A pokud chcete vidět, jak taková pitva probíhá, tak si můžete i prohlédnout fotografie, které pořizovala paní asistentka během celé akce.

Mgr. Simona Brudovská a žáci sedmého ročníku.

Vycházka na Devět skal

V pátek 29. září vyměnili žáci 2. stupně školní lavice za krásnou podzimní přírodu. Za téměř letního počasí se společně vydali na výlet po okolí Herálce. Naše společná cesta vedla na Devět skal. V jednotlivých třídách se žáci rozdělili na skupiny. Každá měla mapu s vyznačenou trasou a stanovišti. Na jednotlivých stanovištích museli žáci najít QR kódy, načíst si úkol a správně jej zodpovědět. Zopakovali si v praxi učivo zeměpisu, zaměřené právě na okolí Herálce. Pro některé žáky byly úkoly snadné, jiní se trochu trápili, ale nakonec všichni své úkoly zvládli.

Do školy jsme se vrátili sice unaveni, ale všichni jsme měli velmi dobrý pocit, že jsme strávili příjemné dopoledne, něco jsme se naučili, poznali jsme se zase trochu jinak a zažili spoustu legrace.

Mgr. Blanka Junková

Distanční výuka od 15.2.2021

Milí žáci, vážení rodiče,

Od 15. 2. 2021 najdete všechny informace a materiály pro výuku pouze ve školním systému Edookit.  Proto je důležité tento systém sledovat.

Od stejného data dochází k úpravě distanční výuky. Bude přidáno více hodin v online výuce. Online výuka je označena kamerkou.

Stále máme k zapůjčení pro výuku stolní počítače. Notebooky jsou již rozebrané.  

Pokud by měl někdo zájem o počítač nebo měl problémy s přihlášením do systému Edookit, obracejte se na pana zástupce O. Kosaře.

 

Vedení školy

Výukový portál FRED

Žáci na 2.stupni využívají v předmětech český jazyk, německý jazyk, dějepis, přírodopis a občanská výchova výukový portál FRED. Všichni žáci mají aktivované a funkční svoje žákovské účty. Do portálu se přihlásíte na stránkách zakfred.cz pod svými přihlašovacími jmény a hesly (žáci si zvolili heslo sami, musí si pamatovat!!!). V případě ztráty hesla žáci kontaktují vyučujícího. Na portál budou vkládány doplňkové výukové materiály, zápisy, úkoly a testy, které jsou nedílnou součástí online výuky. Je nutné svůj účet průběžně sledovat.