Projekt Čtení pomáhá

I žáci 2. stupně naší školy jsou dlouhodobě zapojeni do projektu Čtení pomáhá. Jedná se o charitativní projekt, který podporuje čtenářskou gramotnost. Žák si podle svého zájmu nebo okruhu povinné četby vybere z nabídky knihu, přečte ji a úspěšně splní test, za který získá 50,-Kč na své konto. Peníze pak ze svého konta věnuje nebo rozděluje nějaké probíhající charitativní akci dle svého uvážení. Za tento školní rok žáci 2. stupně přispěli částkou 12.600,-Kč

Mgr. Petra Slámová a Mgr. Blanka Junková

 

Pohádkový les

Ve středu 1. června ožil les u rybníku Kuchyně pohádkovými postavičkami a z obyčejného lesa se stal les plný kouzel. Hned po příchodu vás přivítala Karkulka s vlkem, dále na návštěvníky čekali Bob a Bobek, Pat a Mat, loupežníci, čarodějnice a jiné pohádkové postavy. Na jednotlivých stanovištích děti plnily úkoly, sbíraly indicie a na konci cesty složily pohádkovou tajenku. V cíli cesty je čekalo sladké překvapení.

Pohádkový les si pro své mladší spolužáky připravili žáci 9. ročníku. Letošní oslava Dne dětí se vydařila, počasí nám přálo a všichni – malí i velcí prožili příjemné dopoledne.

Děkuji žákům 9. ročníku za přípravu a zodpovědný přístup k této akci.

Krása herbáře

Název „herbář“ je odvozený z latinského slova herba, tedy bylina. Za herbáře byly zprvu označovány knihy o léčivých rostlinách. V dnešní době za herbář považujeme také soubor fotografii s různými druhy rostlin.

I naši sedmáci se v hodinách přírodopisu pustili do vytváření vlastních herbářů. Samozřejmě, že fantazii se meze nekladou, a tak vzniklo několik velmi zdařilých kousků i s vlastními nápady a obměnami.

Zadaný úkol splnili všichni na jedničku, a ty nejzdařilejší z nich si můžete prohlédnout na fotografiích.

Mgr. Simona Brudovská

Divadelní představení Ronja, dcera loupežníka

Po dlouhé době jsme v úterý 22. března mohli se žáky opět navštívit divadelní představení. V divadle ve Žďáře nad Sázavou hostovalo brněnské divadlo Radost s inscenací textu Astrid Lingrenové  Ronja, dcera loupežníka. Žáci 6. a 7. ročníku zhlédli napínavý příběh dvou znepřátelených loupežnických rodů. Ten je obdobou tématu Romea a Julie pro děti, ale příběh dvojice zamilovaných zde má, na rozdíl od shakespearovského dramatu, šťastný konec.

A co o divadelním představení napsali sami žáci?

Divadlo Ronja, dcera loupežníka bylo moc hezky propracované např. kulisy, kostýmy i sehraný děj.

Divadlo bylo zajímavé. Musíte použít hodně fantazie, třeba propast byly dva rozdělené stoly. Líbily se mi i ostatní efekty, ale nelíbila se mi ozvěna. Líbilo se mi, jak zpívali hezké písničky.

Představení bylo velmi pěkné a moc se mi líbilo spolu s efekty. Líbilo se mi všechno a nic jim nemohu vytknout.

Všechno se mi líbilo a těším se, až zase pojedeme do divadla.

Divadelní představení se žákům líbilo a věřím, že mnozí z nich si knihu Astrid Lingrenové přečtou.

Mgr. Blanka Junková

Distanční výuka od 15.2.2021

Milí žáci, vážení rodiče,

Od 15. 2. 2021 najdete všechny informace a materiály pro výuku pouze ve školním systému Edookit.  Proto je důležité tento systém sledovat.

Od stejného data dochází k úpravě distanční výuky. Bude přidáno více hodin v online výuce. Online výuka je označena kamerkou.

Stále máme k zapůjčení pro výuku stolní počítače. Notebooky jsou již rozebrané.  

Pokud by měl někdo zájem o počítač nebo měl problémy s přihlášením do systému Edookit, obracejte se na pana zástupce O. Kosaře.

 

Vedení školy

Výukový portál FRED

Žáci na 2.stupni využívají v předmětech český jazyk, německý jazyk, dějepis, přírodopis a občanská výchova výukový portál FRED. Všichni žáci mají aktivované a funkční svoje žákovské účty. Do portálu se přihlásíte na stránkách zakfred.cz pod svými přihlašovacími jmény a hesly (žáci si zvolili heslo sami, musí si pamatovat!!!). V případě ztráty hesla žáci kontaktují vyučujícího. Na portál budou vkládány doplňkové výukové materiály, zápisy, úkoly a testy, které jsou nedílnou součástí online výuky. Je nutné svůj účet průběžně sledovat.