Přehazovaná Svratka

V květnu nás žákyně 2. stupně reprezentovaly ve Svratce na turnaji v přehazované. Hrálo se ve dvou kategoriích 6. + 7. třída a 8. + 9. třída. Mladším žákyním se na turnaji velice vedlo a prohrály až ve finále a obsadily tak krásné druhé místo. Starší žákyně prohrály své zápasy ve skupině a nakonec skončily na 5. místě. Všem žákyním patří velké poděkování za reprezentaci naší školy.

Mgr. Vojtěch Uchytil

Lapbook v hodinách dějepisu

V hodině dějepisu, výtvarné výchovy a doma žáci 7. ročníku tvořili Lapbook na téma Objevné plavby nebo Gotika. Jedná se o interaktivní sešit, který obsahuje nové informace, zajímavosti a různé aktivity k tématu. Během stříhání, lepení, kreslení, vyhledávání informací, tvoření otázek, kvízů, skládaček atd. si žáci nenásilnou formou opakují probírané učivo. Jedná se tedy o aktivní práci každého žáka. Zpracovávali jsme náš první Lapbook a myslím si, že se všem povedl. Každý ho vytvořil podle svých schopností, možností, dovedností a zájmu. V následující hodině jsme si všechny Lapbooky prohlédli, vyzkoušeli interaktivní prvky a ohodnotili práci ostatních. Práce na sešitech žáky bavila a těšíme se na tvorbu dalších Lapbooků.

Mgr. Petra Slámová

 

Velikonoční turnaj „O velikonoční vajíčko“

V pondělí 3. dubna se ve škole konal tradiční velikonoční turnaj ve vybíjené a přehazované, na který se žáci, zejména vyšších ročníků, velmi těšili.

Nejdříve se utkali žáci 1. a 2. třídy v tzv. rychlé vybíjené. Sehráli mezi sebou několik zápasů a v celkovém skóre velmi těsně zvítězili žáci 2. třídy.

Starší žáci 1. stupně byli rozděleni do věkově smíšených družstev a hráli vybíjenou podle platných pravidel. Všichni se snažili, aby právě jejich tým zvítězil. Přesto probíhala všechna utkání v duchu fair- play.

Na žáky 2. stupně také nejprve čekalo rozřazení do týmů, potom volba názvů týmů, natáhnout síť a zápasy v přehazované mohly začít. Družstva byla rozdělena do dvou skupin a podle výsledků pak bojovaly jednotlivé týmy o celkové umístění. Utkání byla často velmi napínavá, bojovalo se o každý míč, všichni se snažili, aby zvítězili.

Vůbec nebylo důležité, kdo zvítězil, nikdo nemusel být smutný, že se jeho týmu moc nevedlo, protože všichni byli za své výkony odměněni sladkým velikonočním překvapením. Strávili jsme příjemný den, měli radost z vyhraných zápasů a v neposlední řadě i ze sladké odměny.

Věřím, že se všichni těší na příští rok a na další sportovní utkání.

Nocování ve škole a Aprílová škola

Ve čtvrtek 30.3. se uskutečnil II. ročník Nocování ve škole pro žáky 2. stupně, který byl zaměřen opět v duchu čtenářských dílen. Žáci si přinesli svoji rozečtenou knihu, kterou představili spolužákům. Po tichém čtení vyplnili pracovní listy a o knihách jsme společně diskutovali. Čtenářské dílny byly pro děti i pro nás přínosné a po téměř dvou hodinách práce mohl nastat volnější program Nocování. Někteří žáci zůstali u četby, jiní sledovali film, další hráli deskové hry nebo stolní tenis. Deváťáci si navíc připravili pro své mladší spolužáky „Stezku odvahy noční školou“. Ráno byla pro děti připravena ve školní jídelně snídaně, po které následovalo netradiční vyučování v režii žáků – Aprílová škola. Věříme, že se další ročník Nocování ve škole i Aprílové školy líbil.

Mgr. Petra Slámová a Mgr. Blanka Junková

Lyžařský výcvikový kurz – Ski areál Hluboká

Na běžecký lyžařský kurz navázal 15. – 17. února i kurz sjezdového lyžování. Žáci 7. – 9. ročníku se vypravili na sjezdovku v Hluboké, kde se pod vedením instruktorů učili základům sjezdařského lyžování. Někteří už měli své začátky na sjezdovkách dávno za sebou a mohli s instruktory pilovat styl a techniku, jiní stáli na lyžích poprvé. Těm se trpělivě věnovali dva instruktoři, a i když to na počátku bylo pro všechny hodně těžké, na konci kurzu už všichni sjížděli sjezdovku a užívali si radost z jízdy. Příjemnou atmosféru dokreslovalo i skvělé počasí, svítilo sluníčko, a přestože nás v pátek přivítaly dešťové kapky, nic nám to neubralo na našem lyžařském nadšení.

Všichni si lyžování užili, naučili se spoustu nového, nebyla nouze o legraci. Tak zase za rok na sjezdovce!

Mgr. Blanka Junková

 

Kurz běžeckého lyžování

Na přelomu ledna a února absolvovali žáci 2. stupně výcvik běžeckého lyžování. Lyžařský kurz se týkal všech tříd 2. stupně, protože kvůli špatným sněhovým podmínkám několik roků nebyl. Přestože sněhové podmínky byly výborné, úplně nám nepřálo počasí. Přesto si dovolím tvrdit, že si lyžařský kurz žáci užili, v lyžování se zdokonalili a nakonec ve velkém počtu absolvovali výjezd do Svratky, kde se občerstvili, a poté vyrazili zpět.

Chtěl bych poděkovat žákům za jejich snahu a nadšení a věřím, že si žáci najdou cestu na lyžařské tratě i mimo lyžařské kurzy a bude jich na heráleckém okruhu jezdit ve svém volném čase co nejvíce.

Velký dík patří SKI teamu Herálec, který dělal vše proto, aby tratě byly připravené, přestože věděli, že tratě budou za chvíli zachumelené a zafoukané.

Mgr. Vojtěch Uchytil

Divadelní představení v Horáckém divadle v Jihlavě

     V pondělí 19. prosince navštívili žáci 7., 8. a 9. ročníku divadelní představení Tajemství, šílenství podivnost, láska v Horáckém divadle v Jihlavě. Divadelní představení s podtitulem Ženy Boženy Němcové připomnělo známé ženské postavy z děl Boženy Němcové. Tajemství  ztělesňovala postava Karly ze stejnojmenné povídky, příběh nešťastné Viktorky z Babičky Boženy Němcové byl skryt v části názvu šílenství, podivnost představovala Divá Bára a  nešťastnou lásku nám připomněly postavy dvou sester, inspirací byla povídka Sestry.

     Představení bylo zpracováno velmi moderně, aby zaujalo diváky i v současné době.

     Prožili jsme v divadle pěkné adventní dopoledne a věřím, že se žákům představení líbilo.

Mgr. Blanka Junková

Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo

Ve druhé polovině listopadu proběhlo školní kolo anglické olympiády pro děti z 2. stupně. Žáci změřili své síly v poslechu, porozumění textu, rozsahu slovní zásoby i gramatické kompetenci. Celkově se této soutěže zúčastnilo 15 žáků. Soutěž je však rozdělena na dvě věkové kategorie. V kategorii I. A se utkali žáci 7. ročníku. Naprosto jednoznačně zvítězil Martin Ruprecht, který získal plný počet bodů. Na paty mu však šlapalo další 5 spolužáků, kteří měli velmi malý bodový rozestup. Všichni předvedli pěkné výkony a děkujeme za zapojení do této soutěže Maye Dvořákové, Natálii Skryjové, Petře Janouškové, Janu Ptaszekovi a Sebastianu Slámovi.

V kategorii II. A již byla konkurence o něco větší. Přihlásilo se 9 žáků tentokrát z 8. a 9. tříd. První místo získala Tereza Gregorova z 8.třídy s plným počtem bodů. Na druhém místě se umístil jen o bodík Tomáš Kunc taktéž z 8.třídy a na třetím místě Adriana Feňová z 9.třídy. Na dalších místech se umístili – Přemysl Brázda z 8.třídy, Josef Vomáčka z 9.třídy, Tomáš Netolický z 8.třídy, Lucie Skryjová z 9.třídy, Justýna Vaisová z 8.třídy a Eliška Svobodová z 8.třídy.

Všem samozřejmě moc gratulujeme! Martin a Terezka nás budou reprezentovat v okresním kole této soutěže, které se uskuteční v březnu 2023 ve Žďáru nad Sázavou.

Keep your fingers crossed for them neboli česky – držte jim palce!

Mgr. Simona Brudovská

Pestrobarevný svět motýlů

Na přírodě je stále co obdivovat, a proto jsme dnes vyrazili na návštěvu Muzea tropických motýlů a brouků v Hlinsku. Tato jedinečná výstava vznikla zásluhou nadšeného entomologa Oldřicha Černého, který díky svému koníčku, kterému se už věnuje přes třicet let, dokázal shromáždit obrovskou sbírku hmyzu, a to hlavně motýlů a brouků, kteří pochází z Ameriky, Asie, Afriky a Austrálie.

Jednotlivé zástupce buď sám chytil a vypreparoval nebo odchoval z přivezených vajíček, ale také ho obdarovali jiní sběratelé, kteří ho požádali o vypreparování svých úlovků.

Na výstavě jsme si mohli prohlédnout nejen nádherné exotické motýly všech barev a velikostí, také největší brouky světa, ale i třeba velké strašily, štíry a cikády. Pan Černý měl pro nás připravené i „hmyzí“ otázky a odpovědi na všechny otázky jsme společně hledali u jednotlivých vystavovaných skupin hmyzu.

Bylo to super a určitě tady nejsme naposledy, protože pán Černý bude i některé druhy obměňovat a časem chce doplnit do dalších místností i terária s živými brouky.

Nadšení lovci „hmyzáků“ ze sedmé třídy.

Distanční výuka od 15.2.2021

Milí žáci, vážení rodiče,

Od 15. 2. 2021 najdete všechny informace a materiály pro výuku pouze ve školním systému Edookit.  Proto je důležité tento systém sledovat.

Od stejného data dochází k úpravě distanční výuky. Bude přidáno více hodin v online výuce. Online výuka je označena kamerkou.

Stále máme k zapůjčení pro výuku stolní počítače. Notebooky jsou již rozebrané.  

Pokud by měl někdo zájem o počítač nebo měl problémy s přihlášením do systému Edookit, obracejte se na pana zástupce O. Kosaře.

 

Vedení školy