Informace školní jídelny

Výše stravného :

MŠ    přesnídávka             11,-

oběd                                      24,-

odpolední svačina            10,-

……………………………………………………………….

ZŠ  – třída           věk

1-4              (7-10)              30,-

5-8              (11-14)            33,-

9              (15 a více)         34,-

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni dle dosaženého věku v daném školním roce – tedy od 1. září do 31. srpna.

Rodičům, kteří provádí platbu inkasem z účtu doporučujeme zvýšení limitu na měsíc.

Další informace ve školní jídelně, na tel. č. 566 663 128 (724 960 111), nebo pište na e-mail: jidelna@zsheralec.cz.

Ostatní vnitřní řád školní jídelny při ZŠ a MŠ se nemění, najdete jej na www.zsheralec.cz.

Těšíme se na vás ve školní jídelně a přejeme úspěšný nový školní rok.

Za zaměstnance školní jídelny Pavel Teplý.

  • Obědy je stále možné platit inkasem nebo hotově, a to vždy do 15.dne v měsíci, úřední hodiny pro placení v hotovosti jsou pondělí – pátek v době od 6:00 – 8:00/ 8:30 – 11:00/ 13:30 – 14:30.
  •  V případě nemoci dítěte je možné oběd odebrat do jídlonosičů a to pouze první den nemoci. Další dny již dítě podle zákona nemá nárok na dotovaný oběd a musel by být hrazen v plné výši (74Kč, 77Kč, 78Kč – dle věkové skupiny). Obědy je proto nutné nemocným nebo nepřítomným dětem vždy odhlásit telefonicky na čísle 566 663 128 (724 960 111) nebo e-mailem na jidelna@zsheralec.cz.
  •  Výdej do jídlonosičů je možný pouze do 11:00 hodin.