Kamery se záznamem používá správce pro odůvodněný zájem na zabezpečení a ochranu svého majetku a budov uvnitř i vně objektu školy a školky. Kamery monitorují výhradně prostor správce. Prostory sledované kamerou jsou řádně a viditelně označeny „piktogramem kamery“ a nápisem „Prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem“.

Záznam je prováděn a ukládán na centrálním úložišti. Záznam do centrálního úložiště dat je prováděn v správcem určené časové smyčce.  Záznam nesmí být zveřejňován.

Poskytnout záznam z kamerového systému je správce oprávněn pouze na základě zákona pro účely šetření orgánům činným v trestním řízení a správnímu orgánu pro vedení přestupkového řízení a to na základě řádné písemné žádosti specifikující rozsah požadovaného záznamu a zdůvodnění žádosti a termínu poskytnutí záznamu.

Správce může poskytnout záznam z kamerového systému orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení i z vlastního rozhodnutí v případě, že má podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku, které jsou na záznamu zachyceny.