Soutěž mladých zdravotníků

V pátek 3.5. se děti z kroužku Mladý zdravotník zúčastnily okresní soutěže v ověřování dovedností a znalostí při poskytování první pomoci. Na jednotlivých stanovištích se setkaly s různými druhy poranění jako třeba s autonehodou, poraněním elektrickým proudem, otevřenou zlomeninou, tepenným krvácením, epileptickým záchvatem… Byť se nám nepodařilo dosáhnout na první příčky, děti předvedly skvělý výkon a věřím, že příští rok už pohár přivezeme.                                 

Jana Vomáčková

Besedy se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

Jelikož v tomto týdnu proběhl Týden čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem, zapojila se i naše škola a pozvala na pondělí 3.6. spisovatelku Kláru Smolíkovou. Ta si pro naše žáky připravila různé workshopy. Žáci 3., 4. a 5. třídy pracovali s knížkou Začarovaný hvozd. Vyzkoušeli si práci spisovatele, ale i ilustrátora a sami si s pomocí paní spisovatelky vytvořili vlastní knížku. Žáci 6. a 7. ročníku se na chvíli stali detektivy a zapojili se do řešení detektivního případu z knihy Tajná dvojka A + B – Poprask v divadle kouzel. Na osmáky a deváťáky čekala kniha S Komenským do komiksu. Seznámili se s milníky v jeho životě a pomocí úkolů v pracovních listech prožili některá dobrodružství s ním. Workshopy doplnila í výstava knih Kláry Smolíkové, které si děti mohly zakoupit.

Mgr. Petra Slámová

Velký úspěch Přemysla Brázdy z 9. ročníku v soutěži 3Déčkuj

Přemysl Brázda z 9. ročníku se zúčastnil se svým projektem soutěže v 3D modelování a tisku 3Déčkuj. Přemek modeloval, tiskl, model upravoval, zpracoval video a zveřejnil svůj model v databázi Printables.com. 

V pondělí 27. 5. 2024 se zúčastnil krajského finále, kde před porotou svůj model předvedl , krátce ho představil a popsal postup své práce.

Přemysl nakonec zaslouženě vyhrál svou kategorii ZŠ, a myslím, že by nezapadl ani v kategorii SŠ.

Děkujeme za reprezentaci školy.

odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=6ljMvv9G4ZA

odkaz na printables.com: https://www.printables.com/model/874281-rukojet-svetelneho-mece

Mgr. Ondřej Kosař

 

 

Obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku

Ve středu 22. 5. proběhly na naší škole obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku. Jedná se o celoroční projekt a je jednou z forem ověření dovedností, schopností a znalostí žáků končících základní vzdělávání. Jeho cílem není nashromáždit co nejvíce informací, ale prezentovat svoji osobnost a získané kompetence.

Témata si žáci zvolili sami dle svého zájmu již během prvního pololetí. Následně si vybrali způsob zpracování svého tématu (prezentace, ukázky, vlastní výrobky, fotografie, práce s různými předměty apod.) a vrhli se do práce. Úkolem bylo propojit jednotlivé znalosti a dovednosti s vlastními možnostmi a na závěr výsledky své práce obhájit před učiteli a žáky osmého ročníku.

Témata prací byla různorodá a pestrá, stejně tak i způsoby zpracování. Nejvíce převažovaly oblíbené prezentace. Učitelé žáky hodnotili body dle kritérií (dodržení obsahu, způsob zpracování, verbální a neverbální projev, dodržení časového rozsahu), maximální počet bodů byl 175.

Mgr. Petra Slámová

Výsledky:

1. Michaela Machová – Moje cesta k chovatelství (174 bodů)

Alice Laštovicová – Hasičský sbor (174 bodů)

2. Přemysl Brázda – Cosplaying (172 bodů)

3. Eliška Svobodová – Zajímavosti Velké Británie (171 bodů)

Velké úspěchy našich žáku na McDonald’s cupu!

V květnu jsme se zúčastnili tradičního turnaje McDonald’s cup. Soupeřilo se ve dvou kategoriích. Žáci 1. – 3. tříd a žáci 4. – 5. tříd.

V mladší kategorii se okrskového finále zúčastnilo 5 škol a 2 z nich postupovaly do okresního finále ve Velkém Meziříčí. Našim žákům se velmi vedlo. Porazili Svratku a Polničku, remizovali se Žďárem a smolně prohráli s Novým Veselím. To v konečném součtu znamenalo 2. místo a postup do okresního finále!

Ve starší kategorii bylo týmů 7 a naši žáci byli nalosováni do skupiny s Polničkou, Novým Veselím a 3. ZŠ Žďár nad Sázavou. Naši žáci porazili jak Žďár, tak Polničku. Pouze s Novým Veselím těsně prohráli 4:3. To jim přineslo druhé místo ve skupině a postup do semifinále, kde ale nestačili na ZŠ Palachova 5:1. Čekal je tedy souboj o 3. místo, které bylo v kategorii 4. a 5. tříd postupové. V něm se utkali s Novým Veselím – jejich přemožiteli ze základní skupiny. Tentokrát je naši žáci ve velmi vyrovnaném utkání porazili 5:3 a i oni si vybojovali postup do okresního finále!!!

Velké Meziříčí

V mladší kategorii se opět zúčastnilo 5 družstev. Nové Veselí, Bobrová, Bystřice nad Pernštejnem a Velké Meziříčí. Našim žákům se podařilo porazit Bobrovou, ale ostatní zápasy bohužel prohráli. I tak ale obsadili krásné 4. místo, což je pro naši školu veliký úspěch.

Ve starší kategorii bylo celkem 8 družstev.  Naši žáci po 2 výhrách a jedné prohře vyhráli svoji skupinu a čekalo je semifinále s družstvem Měřína. V něm vedli, ale nakonec celkovému vítězi okresního kola podlehli. Do zápasu o třetí místo jim už mnoho sil nezbylo a tak podlehli družstvu ze ZŠ Velké Meziříčí a skončili stejně jako jejich mladší spolužáci na krásném 4. místě.

Děkujeme všem žákům a trenérům, kteří naše žáky trénují. Tyto velké úspěchy jsou z velké části výsledkem jejich dobré práce.

Mgr. Vojtěch Uchytil

Den ve světě

V úterý 7. května si žáci druhého stupně společně se svými učiteli připravili projekt s názvem Den ve světě. Cílem bylo seznámit mladší spolužáky s významnými zeměmi, jejich historií, kulturou, známými osobnostmi a památkami. A tak žáci prvního stupně postupně zavítali do Francie, kde mimo jiné navštívili Louvre, zajeli si kousek trasy Tour de France a postavili Eiffelovu věž. V Itálii se seznámili s Leonardo da Vincim, zahráli si fotbal a  navštívili Benátky a Řím. Ve Švédsku děti hledaly jejich vynálezy, připomněli si A. Lindgrenovou a zahráli si Kahoot. V Dánsku žáky uvítala královna, která je zavedla na návštěvu k Vikingům, H.A.Andersenovi a do Legolandu. V Japonsku se žáci zase seznámili s gejšami, judo zápasníky. Kdo měl zájem, mohl si zde vyrobit jednoduché origami.  V USA děti navštívily Disneyland, Hollywood, zahrály si hokej v NHL a plnily kvíz. A do Mexika se žáci jeli naučit pár španělských slovíček, navštívit indiánskou vesnici a zastřílet si z luku. Věříme, že se mladším spolužákům projekt líbil a připravili jsme jim příjemné dopoledne plné poznatků a zážitků.

                                                                                              Mgr. Petra Slámová.

POKOS – projektový den s Armádou ČR

Ve čtvrtek 25. 4. 2024 uspořádali vojáci z Krajského vojenského velitelství v Jihlavě pod velením kpt. Veverky projektový den pro naše žáky. Na pěti stanovištích si žáci vyzkoušeli tělesné testy, boj zblízka, na dvoře si prohlédli vojenskou techniku, učili se zdravovědu a vyzkoušeli si výzbroj a výstroj vojáka Armády ČR. 

Děkuji touto cestou vojákům KVV Jihlava za zdařilou akci.

Mgr. Ondřej Kosař

Nocování ve škole

V úterý 26. března jsme se večer sešli před školou s těmi, kdo chtěli strávit večer s knihou. Probíhal 3. ročník Nocování ve škole. Tentokrát byly čtenářské dílny zaměřeny na práci s přečtenou knihou. Žáci se snažili vytvořit zajímavý plakát o přečtené knize, svoji práci prezentovali spolužákům. Nesměla chybět hra na schovávanou v ztemnělé škole, kterou si všichni náležitě užili. Poté se všichni věnovali různým činnostem – hrály se společenské hry, sledovaly filmy, tancovalo se a čas rychle utíkal.

Věříme, že i letošní ročník Nocování ve škole se žákům líbil a všichni se těšíme na další rok.

Mgr. Petra Slámová a Mgr. Blanka Junková

Florbal Jimramov

Vybraní chlapci z 8. a 9. třídy se zúčastnili tradičního florbalového turnaje v Jimramově. Turnaje se zúčastnilo 7 týmů. S námi v skupině byly týmy ze Sněžného, Svratky a Jimramova. Sněžné i Svratku naši žáci porazili, s Jimramovem prohráli a skončili tak druzí ve skupině. Čekal je tedy zápas o třetí místo proti Jimramovu B, který zvládli a mohli tak slavit konečné třetí místo.

Mgr. Vojtěch Uchytil