Nocování ve škole

V úterý 26. března jsme se večer sešli před školou s těmi, kdo chtěli strávit večer s knihou. Probíhal 3. ročník Nocování ve škole. Tentokrát byly čtenářské dílny zaměřeny na práci s přečtenou knihou. Žáci se snažili vytvořit zajímavý plakát o přečtené knize, svoji práci prezentovali spolužákům. Nesměla chybět hra na schovávanou v ztemnělé škole, kterou si všichni náležitě užili. Poté se všichni věnovali různým činnostem – hrály se společenské hry, sledovaly filmy, tancovalo se a čas rychle utíkal.

Věříme, že i letošní ročník Nocování ve škole se žákům líbil a všichni se těšíme na další rok.

Mgr. Petra Slámová a Mgr. Blanka Junková

Florbal Jimramov

Vybraní chlapci z 8. a 9. třídy se zúčastnili tradičního florbalového turnaje v Jimramově. Turnaje se zúčastnilo 7 týmů. S námi v skupině byly týmy ze Sněžného, Svratky a Jimramova. Sněžné i Svratku naši žáci porazili, s Jimramovem prohráli a skončili tak druzí ve skupině. Čekal je tedy zápas o třetí místo proti Jimramovu B, který zvládli a mohli tak slavit konečné třetí místo.

Mgr. Vojtěch Uchytil

Zeměpisná olympiáda

Koncem února proběhlo okresní finále Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili vítězové školních kol. Za 6. třídu nás reprezentoval Ladislav Laštovica, který v okresním kole skončil na krásném 10. místě. V kategorii 7. tříd nás reprezentoval Jindra Černý, který se umístil na 20. místě. Ve spojené kategorii 8. a 9. tříd nás reprezentoval Tomáš Netolický, který se ve velmi nabité konkurenci umístil na 17. místě.

Všem žákům, kteří vzorně reprezentovali naši školu, děkujeme.

Mgr. Vojtěch Uchytil

Středověké město

Žáci 7. ročníku se v dnešní hodině dějepisu stali lokátory a založili vlastní město. Dostali od svého panovníka předem vyměřený plánek města s informacemi, jak takové středověké město vypadalo, kde stály jednotlivé stavby (krčma, kostel, radnice, mlýn, kovárna, popraviště,…), kdo ve městě žil a jaká práva město mělo. Panovník žákům udělil vhodné místo na břehu řeky a už bylo jen na žácích, kam jednotlivé stavby rozmístí. Na závěr žáci vymysleli název pro své město a předložili plánek panovníkovi, který mohl vybírat opravdu ze zdařilých návrhů.

Mgr. Petra Slámová

Návštěva Domestavu

Zatím jsme v sedmé třídě, ale čas tak rychle utíká a my se ani nenadějeme a budou z nás devátáci. V té chvíli pro nás nastane rozhodování na jakou školu si dát přihlášku a co bychom v budoucnu chtěli dělat.

Říkali jsme si, že není špatné, začít se inspirovat dříve. A jako první možnost, která nás napadla, bylo podívat se do firmy, která se nachází v naší obci. Tou firmou je DOMESTAV a vyrábí se zde dřevěný nábytek.

Zaměstanci firmy k nám byli velmi vstříční. Seznámili nás s růzmými stroji na obrábění dřeva, s tím jak probíhá celý proces od přijetí objednávky až po její expedici. Na závěr jsme dostali katalogy a další propagační materiály, které si společně projdeme s paní učitelkou v hodinách pracovních činností.

Kluci a holky ze sedmičky.

Anglické divadlo

Ve čtvrtek 19. prosince se žáci 9. třídy vydali do Městského divadla ve Žďáru nad Sázavou, aby tam shlédli divadelní představení hrané v anglickém jazyce. Měli tak možnost si ověřit svoji schopnost porozumění mluvené angličtině.

Studenti třetího ročníku gymnázia si připravili svoji vlastní hru SCOOBY – DOO AND THE MISTERY OF GYMRZ a neb Všichni se dobře baví, ale najednou zhasnou světla…………………………

Scooby – Doo a jeho přítelé, tak jako v kresleném příběhu, tak i v této divadelní hře řeší detektivní případ a snaží se dopadnout, usvědčit a zneškodnit pachatele. A více prozrazovat nebudeme, jelikož studenti toto představení budou hrát i pro širší veřejnost.

Mgr. Simona Brudovská

Vánoční koncert

V pátek 15. prosince přivítala slavnostně vyzdobená škola všechny ty, kteří si chtěli zpříjemnit předvánoční čas a našli si chvíli na vystoupení žáků naší školy. U vchodu návštěvníky vítala vůně perníčků, které napekli a ozdobili žáci 9. ročníku. Příchozí mohli obdivovat i vánočně vyzdobenou školu. Děti se na svůj vánoční koncert pečlivě připravovali a se svými učiteli připravili pásmo zimních a vánočních písniček a básniček. Starší žáci nacvičili pásmo pověr a zvyků, připomněli, jak se slavily Vánoce dříve. Nechyběly ani koledy a vánoční písně s doprovodem kytar, školou se nesl i zvuk houslí.

Doufáme, že se všem vystoupení našich dětí líbilo, že se v tom adventním čase alespoň na chvíli zastavili a uvědomili si, co je pravým smyslem Vánoc.

Všem žákům i dětem z mateřské školy děkujeme, že svým vystoupením přispěli k příjemně strávenému odpoledni.

Mgr. Blanka Junková

Přírodopis v muzeu

Je brzy ráno, a my ještě za tmy vyrážíme ze zastávky pod školou směr Žďár nad Sázavou a pokračujeme vlakem až do jihomoravské metropole. A proč tuto cestu podnikáme? Rozhodli jsme se v rámci hodin přírodopisu navštívit expozici hornin a nerostů v Moravském zemském muzeu v Brně.

V muzeu nás přivítala naše průvodkyně paní magistra Eva Víšková. Během výkladu, který byl velmi poutavý a místy i humorný, nám kladla spoustu zvídavých otázek, které se týkaly učiva fyziky, chemie a hlavně přírodopisu. Myslíme, že můžeme být na sebe všichni pyšní, protože jsme dokázali na otázky odpovědět na jedničku.

Odměnou nám pak byla i procházka po vánočním Zelném trhu v Brně a tak jsme si trochu užili i vánoční atmosféru. A pak honem na vlak a zpátky do Herálce.

Vaši deváťáci.