V zemích Evropské unie se mluví 23 úředními jazyky – od angličtiny až po méně známé jazyky, jako je irština nebo maltština. Evropský den jazyků je iniciativou Rady Evropy již od roku 2001.

Den jazyků je dnem jazykové rozmanitosti a cílem této akce je žáky motivovat ke studiu nového jazyka nebo ke zlepšení již nabytých jazykových znalostí.

Během hodin věnovaných „Evropskému dni jazyků“ se žáci měli možnost seznámit s tím, jak se řeknou a napíšou běžná slova i v jiných evropských jazycích a připomněli jsme si, čím jsou některé evropské země známe, co je charakterizuje a také jsme si řekli, kdo je to polyglot. Společně pak žáci vytvořili výtvarné práce s jazykovou tématikou a napsali krátké povídání o svém vztahu k učení se cizích jazyků.

Věříme, že tato akce pomohla probudit zájem učit se cizím jazykům a každý žák si rozšířil vědomostní obzory.

Mgr. Simona Brudovská