I v letošním školním roce, v rámci hodin přírodopisu, se žáci setkávají hlavně s praktickým poznáváním přírody, a to především v těch hodinách, kdy jsou do výuky zařazeny vycházky po okolí, exkurze a laboratorní práce. A právě v laboratorních pracích žáci mají možnost pracovat s mikroskopy a dalším laboratorním zařízením, které jím umožní poznat i třeba to, co pouhým okem nevidí. V těchto hodinách jsou žáci vedeni k samostatnosti, k uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a k jejich aplikace v praktickém životě.

V šestém ročníku bylo téma první laboratorní práce – Pozorování buněk v pokožce cibule. Pro některé žáky to byla vůbec první práce s mikroskopem.

V sedmém ročníku jsme společně se žáky v rámci učiva o rybách provedli pitvu pstruha potočního, kterého nám věnoval za tímto účelem Adam Suchý, jeden z rybářů této třídy. Jelikož byl pstruh jen jeden, pitva proběhla společnými silami celé třídy.

A jak to v hodinách probíhalo, se můžete podívat ve fotogalerii.

Mgr. Simona Brudovská