Dne 19. 10. 2022 proběhlo školní kolo soutěže, v němž žáci 8. a 9. ročníku zjišťovali své znalosti z oblasti matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu či chemie. Akce se zúčastnilo 8 žáků. K nejúspěšnějším řešitelům patřil Tomáš Netolický z osmé třídy, Matyáš Polanský z deváté třídy a celé klání vyhrál Jakub Ptáček z osmé třídy. Všem zúčastněným děkujeme, vítězům gratulujeme.

Mgr. Simona Brudovská