V úterý 25. 10. se žáci naší školy zúčastnili 6. ročníku soutěže ve finanční gramotnosti „Peníze a my“, kterou pořádá Obchodní škola ve Žďáře nad Sázavou.

Soutěže se účastní tříčlenná družstva. Naši školu reprezentovala dvě družstva ve složení Barbora Slámová, Lucie Hromádková, Josef Vomáčka, Šimon Adámek, Michaela Machová a Tereza Gregorová. V první části soutěže píší soutěžící test, který má ověřit úroveň jejich znalostí z oblasti finanční gramotnosti. V této části soutěže obsadil Šimon Adámek v silné konkurenci 57 soutěžících krásné 3. místo. V další části soutěže už žáci soutěží jako tým a zadání letošního úkolu bylo naplánovat vzdělávací akci pro skupinu žáků. Soutěžící museli vymyslet nejen druh vzdělávací akce, ale i místo pobytu, také nesměli zapomenout na finanční stránku a jejich úkolem bylo vytvořit úplný finanční rozpočet jejich akce. Svoji prezentaci potom představili porotě i ostatním soutěžícím. Výsledky obou částí soutěže se sčítají. Přestože se naše družstva v celkovém hodnocení neumístila na bodovaných místech, soutěž se žákům líbila, mohli si ověřit své znalosti a porovnat své dovednosti s ostatními.

Všem žákům, kteří reprezentovali naši školu, blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Blanka Junková