Součástí Školního vzdělávacího programu je projekt Dopravní výchova. Letos na žáky čekala nejen jízda zručnosti, kde si na kole vyzkoušeli, jak dokáží překonávat připravené překážky, ale i testy z dopravní výchovy, kde si zopakovali pravidla silničního provozu nejen pro chodce, ale i pro cyklisty. Své teoretické vědomosti si potom žáci 2. stupně vyzkoušeli při cyklistickém výletě v okolí Herálce.

Počasí nám přálo, celý den se vydařil a věřím, že se projektový den všem líbil.