Poslední červnové dny byl pro žáky naší školy připraven sportovní pětiboj, který se kvůli nepříznivému počasí konal v tělocvičně. Po krátkém společném rozcvičení soutěžili žáci v disciplínách Olympijského odznaku. Těmi byly: přeskok přes švihadlo, leh – sedy, dribling, hod medicinbalem a trojskok z místa. Za své výkony v jednotlivých disciplínách pak získávali body. Všichni se velice snažili a společně jsme si užili krásné dopoledne plné vynikajících sportovních výkonů a zábavy. Velice se těším na 2. ročník tohoto sportovního pětiboje, který pro žáky zrealizujeme i příští rok. Věřím, že bude přát počasí a žáci poměří síly při venkovních disciplínách.

Mgr. Vojtěch Uchytil