Srdce každého učitele zaplesá, když v předmětu, který vyučuje, se objeví žák, pro kterého je tento předmět nebo alespoň jeho část koníčkem.

Jedním z nich je i Jirka Preisler, jehož znalosti v oblasti entomologie jsou na šesťáka opravdu obdivuhodné, což ukázal nejen během hodin přírodopisu s touto tématikou, ale také na dvou přednáškách, které si připravil pro své spolužáky.

Na první přednášce jsme zhlédli prezentaci Jirkou vybraných zástupců brouků a motýlů. Někdo si už jen pod slovem přednáška představí nudné předkládání faktů, ale Jirka všechny mile překvapil. Jeho povídání bylo poutavé, své spolužáky zaujal různými zajímavostmi, humornými dotazy a potlesk na konci hodiny byl opravdu obrovský.

Druhé přednášce předcházel projekt, který si Jirka sám vymyslel a zapojil do něj i své spolužáky. Loni na podzim našel vajíčka lišaje vrbkového a nechal je vylíhnout v housenky, které se poté zakuklily a kukly přinesl na začátku května do školy. Všichni společně je umístili do síťového koše a chodili je sledovat. Po čtrnácti dnech se začali motýli líhnout. Jakmile se vylíhli všichni jedinci, nastalo na dvoře školy jejich společné vypouštění do přírody.

Vše jsme si od začátku až do konce fotili a natáčeli, a tak Jirka měl dost materiálu pro další prezentaci a přednášku. Ta měla o to větší úspěch, protože na jejím vzniku se podílela celá třída. Společně se šesťáky měli možnost tento projekt sledovat i děti ze školky, kdy jim Jirka chodil ukazovat vše od kukel, přes líhnutí až po závěrečnou přednášku.

Milý Jirko, obě tvoje přednášky byly pro mě velmi příjemným překvapením a dozvěděla jsem se spoustu nových zajímavých věcí ze života hmyzu. Přeji ti, abys byl stále tak zapálený a tvůj zájem o hmyzí kamarády, ti vydržel co nejdéle.

 

Mgr. Simona Brudovská