V dubnu paní učitelka vyhlásila samostatný přírodopisný projekt „Chyť si svého hmyzáka“.

Mohli jsme si vybrat z několika možností, jak tento úkol splnit. Někteří z nás nakreslili hmyzí zástupce, které viděli v místě svého bydliště, jiní natočili na mobil hmyz přímo v akci a nebo pořídili fotky a udělali z nich prezentace. Všechny tyto „úlovky“ jsme přinesli do školy a společně si je prohlédli.

Na závěr celého projektu nás v polovině června čekal venkovní hmyzí kvíz, který pro nás připravila paní učitelka s paní asistentkou. Na jednotlivých stanovištích v okolí školy byly umístěné fotografie hmyzích zástupců, které jsme měli určit, dále samostatný úkol týkající se chovu včel a také otázky související s hmyzími škůdci, a to hlavně s kůrovcem, který nás zlobí i v našich okolních lesích.

Počasí nám vyšlo na jedničku a některým z nás se podařilo chytit i další druhy hmyzu v okolí školy. Při plnění kvízu se nám všem dařilo a za náš výkon jsme obdrželi sladkou odměnu.

Broučci a berušky ze šesté třídy.