Název „herbář“ je odvozený z latinského slova herba, tedy bylina. Za herbáře byly zprvu označovány knihy o léčivých rostlinách. V dnešní době za herbář považujeme také soubor fotografii s různými druhy rostlin.

I naši sedmáci se v hodinách přírodopisu pustili do vytváření vlastních herbářů. Samozřejmě, že fantazii se meze nekladou, a tak vzniklo několik velmi zdařilých kousků i s vlastními nápady a obměnami.

Zadaný úkol splnili všichni na jedničku, a ty nejzdařilejší z nich si můžete prohlédnout na fotografiích.

Mgr. Simona Brudovská