V pátek 13. prosince se žáci 5. ročníku zúčastnili zajímavé exkurze v zábavném vědeckém parku VIDA Brno.

Nejdříve si prošli stálou expozici, kde bylo mnoho interaktivních exponátů, díky kterým lépe poznali a pochopili, jak funguje svět kolem nás. Exponáty jsou rozděleny do několika okruhů: PLANETA, CIVILIZACE, ČLOVĚK, MIKROSVĚT.

Vyzkoušeli si např. větrný kolotoč, vypustili horkovzdušný balón, v rotující místnosti zažili účinky odstředivé síly, moderovali počasí a mnoho dalších aktivit. Nejvíce nadšení však byli z trenažéru pro kosmonauty.

Dále na ně čekal výukový program Mysli na smysly, kde si na pěti stanovištích otestovali své schopnosti. Všichni se shodli na tom, že nejobtížnější bylo rozpoznávat různé vůně a identifikovat zvukové vjemy.

Na závěr navštívili SCIENCE SHOW, kde proběhlo mnoho zajímavých pokusů.

Z exkurze odjížděli všichni spokojeni s velkým množstvím praktických zážitků, o kterých si povídali nejen při zpáteční cestě, ale i v následujících dnech.

Mgr. Romana Štollová