V úterý 7. května si žáci druhého stupně společně se svými učiteli připravili projekt s názvem Den ve světě. Cílem bylo seznámit mladší spolužáky s významnými zeměmi, jejich historií, kulturou, známými osobnostmi a památkami. A tak žáci prvního stupně postupně zavítali do Francie, kde mimo jiné navštívili Louvre, zajeli si kousek trasy Tour de France a postavili Eiffelovu věž. V Itálii se seznámili s Leonardo da Vincim, zahráli si fotbal a  navštívili Benátky a Řím. Ve Švédsku děti hledaly jejich vynálezy, připomněli si A. Lindgrenovou a zahráli si Kahoot. V Dánsku žáky uvítala královna, která je zavedla na návštěvu k Vikingům, H.A.Andersenovi a do Legolandu. V Japonsku se žáci zase seznámili s gejšami, judo zápasníky. Kdo měl zájem, mohl si zde vyrobit jednoduché origami.  V USA děti navštívily Disneyland, Hollywood, zahrály si hokej v NHL a plnily kvíz. A do Mexika se žáci jeli naučit pár španělských slovíček, navštívit indiánskou vesnici a zastřílet si z luku. Věříme, že se mladším spolužákům projekt líbil a připravili jsme jim příjemné dopoledne plné poznatků a zážitků.

                                                                                              Mgr. Petra Slámová.