Název projektu: Nová poznání – nové možnosti

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006711

Projekt realizuje: ZŠ a MŠ Herálec

Výzva č. 02_22_002 pro Šablony pro MŠ a ZŠ I

Doba realizace: 1.9.2023 – 30.6.2025

Operační program Jan Amos Komenský

Projekt je zaměřen na následující témata:

  • Personální podpora
  • Vzdělávání a spolupráce pedagogických i nepedagogických pracovníků
  • Inovativní vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání
  • Odborně zaměřená a tematická setkávání

Cílem projektu je podpoření rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání v rámci MŠ, ZŠ i školní družiny.