Ve čtvrtek 25. 4. 2024 uspořádali vojáci z Krajského vojenského velitelství v Jihlavě pod velením kpt. Veverky projektový den pro naše žáky. Na pěti stanovištích si žáci vyzkoušeli tělesné testy, boj zblízka, na dvoře si prohlédli vojenskou techniku, učili se zdravovědu a vyzkoušeli si výzbroj a výstroj vojáka Armády ČR. 

Děkuji touto cestou vojákům KVV Jihlava za zdařilou akci.

Mgr. Ondřej Kosař