Na konci října připravila školní družina pro své děti, jejich sourozence a rodiče, výpravu za strašidly.

Během týdne jsme vyráběli nejrůznější strašidla, pavouky a netopýry, a hlavně si povídali o tom, co je strach, proč a čeho se bojíme, kdy se bát nemusíme a kdy je strach oprávněný. Jak nepodceňovat nejrůznější nebezpečí, a co dělat, když už nás nějaká nepříjemnost potká.

Svoji odvahu pak všichni vyzkoušeli při večerní procházce lesem, hledání bludiček a plnění úkolů. Na konci všechny děti čekalo opékání buřtíků a medaile za statečnost.

Velké poděkování patří žákům 9. ročníku, kteří perfektně připravili jednotlivá stanoviště.

Akce byla financována ze Šablon OP JAK.

Petra Horáková