V letošním školním roce se naše škola opět zapojila už do 14. ročníku mezinárodního česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Tentokrát žáci libovolnou technikou ztvárnili na své záložky téma Inspirující svět pohádek, básní a příběhů. Partnerskou školou v letošním ročníku pro nás byla Základná škola pre žiakov s autizmom z Košic.

Projektu se účastnili žáci 1. stupně, kteří se svými učiteli a paní vychovatelkami vyrobili velmi pěkné záložky a s napětím očekávali, jaké záložky pro ně připravily děti ze Slovenska. Ani děti z partnerské školy se nedaly zahanbit a jejich záložky se nám všem také líbily.

Doufáme, že projekt splnil očekávání dětí a že darovaná záložky jim udělala radost.

Mgr. Blanka Junková