Ve čtvrtek 16.11. žáci 7. ročníku navštívili Baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše ve Žďáře nad Sázavou. Pro některé z nich to byla vůbec první návštěva areálu Zámku ve Žďáře. Žáci si prohlédli Baziliku a vyslechli zajímavosti o tom, jak se žilo v klášteře (denní režim mnichů, vztah k umění, lékařství, jídelníček). Doplnili si tak učivo, kterému jsme se věnovali v hodinách dějepisu. Poté byli žáci rozděleni do skupin, ve kterých pracovali na zajímavých úkolech (výroba mozaiky, tvoření klášterní kuchyně, vytváření receptu). Na závěr vytvořili sedmáci komiks na zadané téma (příběh o Zelené hoře). Všichni jsme byli nadšeni milým přístupem paní průvodkyně, krásným prostředím a zajímavým tématem. Exkurze byla hrazena ze Šablon OP JAK.

Mgr. Petra Slámová