Ve středu 31.5. šesťáci navštívili výstavu Kouzlo objevování v Regionálním muzeu ve Žďáře nad Sázavou, kde se zúčastnili také edukačního programu Od hieroglyfů k Tutanchamovi. Žáci byli rozděleni do badatelských skupin a prozkoumali jednotlivé oblasti života starých Egypťanů. Někteří se na chvíli stali písaři a luštili hieroglyfy, druzí byli špeřkaři a zkoumali materiály k výrobě šperků a někteří zase balzamovači, kteří si mohli sáhnout do útrob mumie. Seznámili se i s příběhem objevení Tutanchamovy hrobky a kukátkem viděli pohled do hrobky, který se při samotném objevování naskytl egyptologu Carterovi. Na chvíli jsme se ocitli přímo i v pohřební komnatě. Výstava i program se nám velmi líbil a žáci si odnesli spoustu zajímavých poznatků.

Mgr. Petra Slámová