Světová organizace UNESCO vyhlásila 23.duben Světovým dnem knihy a autorských práv. Má povzbudit každého, především pak mladé lidi k tomu, aby objevili radost a požitek z četby.

Čtení knih je důležité v každém jazyce, a tak i my jsme se pustili v dubnu do čtení knih, a to v hodinách angličtiny. Žáci osmého a devátého ročníku se začetli do vybrané knihy psané v anglickém jazyce a následně zpracovali pracovní listy na porozumění čteného textu. Knihy si přinesli vlastní, a nebo si knihu mohli půjčit ze školní anglické knihovničky. Mohli si zvolili dle své úrovně jazyka četbu zjednodušenou a nebo se pustili do textu původního.

V průběhu čtení bylo v učebnách ticho, z čehož lze usuzovat, že obsah knih žáky zaujal a snažli se mu co nejvíce porozumět. Věříme, že pro mnohé děti, které třeba knihy v anglickém jazyce nevyhledávají, se tato akce stane motivací k další četbě. Čtení je právě jedním z efektivních způsobu učení a je důležité při zdokonalování ve znalostech cizího jazyka.

Mgr. Simona Brudovská