V hodině dějepisu, výtvarné výchovy a doma žáci 7. ročníku tvořili Lapbook na téma Objevné plavby nebo Gotika. Jedná se o interaktivní sešit, který obsahuje nové informace, zajímavosti a různé aktivity k tématu. Během stříhání, lepení, kreslení, vyhledávání informací, tvoření otázek, kvízů, skládaček atd. si žáci nenásilnou formou opakují probírané učivo. Jedná se tedy o aktivní práci každého žáka. Zpracovávali jsme náš první Lapbook a myslím si, že se všem povedl. Každý ho vytvořil podle svých schopností, možností, dovedností a zájmu. V následující hodině jsme si všechny Lapbooky prohlédli, vyzkoušeli interaktivní prvky a ohodnotili práci ostatních. Práce na sešitech žáky bavila a těšíme se na tvorbu dalších Lapbooků.

Mgr. Petra Slámová