Kraj Vysočina pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina vyhlásil již čtvrtý ročník soutěže „Zemědělství a lesnictví na Vysočině“.

Soutěž je určena žákům sedmých a osmých ročníků. Školní kolo této soutěže proběhlo na naší škole v posledním březnovém týdnu. Soutěž prověřila znalosti žáků nejen z hodin přírodopisu, ale také znalosti z obou oblasti, jak zemědělství, tak lesnictví v kraji Vysočina.

Druhé kolo soutěže se uskuteční v polovině měsíce května na Krajském úřadě Kraje Vysočina. V tomto kole nás budou reprezentovat Tereza Gregorová a Jonáš Horák z osmého ročníku, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů ve školním kole této soutěže.

Mgr. Simona Brudovská