I v tomto školním roce k nám zavítala paní nprap. Lenka Prokopová s preventivní programy primární prevence. Tyto programy jsou pořádány pod záštitou Krajského ředitelství police kraje Vysočina.

Cílem programů je vést žáky k bezpečnému chování, zodpovědnému jednání a předcházení rizikovým situacím.

V letošním roce byly pro žáky naší školy připraveny tyto preventivní programy – Bezpečnost dětí – 1.třída, Tvoje cesta 2.-3.třída, Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat – 5.třída, Šikana – 4.třída, 6.třída a 7.třída, Právní vědomí – 8.tříd, Tvoje cesta na nečisto 9.třída.

Děkujeme paní nadpraporčici za zajímavé podání jednotlivých oblastí prevence a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Simona Brudovská