Jedno z učiv přírodopisu v devátém ročníku je „Regulace vodních toků v krajině“. I naší obcí protéká říčka, a to Svratka. Její koryto bylo již v minulosti napřímeno a od loňského roku probíhají další úpravy a rekonstrukce koryta.

V první hodině jsme se pomocí pracovního listu seznámili s tím, proč byly vodní toky již v minulosti regulovány a jakým způsobem. Dále jaké jsou výhody a nevýhody těchto regulací a jaké dopady mohou mít na okolní krajinu.

Druhou hodinu jsme vyrazili do terénu, a i když nám počasí moc nepřálo, prošli jsme celou obcí podél říčky a mohli vidět, ty části, kde se s opravou koryta teprve začíná, dále pak jsme ve stření části zastihli pracovníky s těžkou technikou, jak odstraňují nánosy ze dna a někteří již zpevňovali oba okraje toku pomocí navezené horniny. Celou tuto exkurzi jsme zakončili v místech, kde již byly práce hotové a břehy koryta zpevněné a dno očištěno od nežádoucích nánosů.

Nejenže jsme si společně popsali, jak taková regulace toku probíhá, co je nutné proto zařídit, jaké horniny se dají použít, ale také jsme si popsali přínosy pro naši obec. A na závěr jsme pořídili pár fotografií a rychle zpátky do školy.

Máme od paní učitelky slíbou ještě jednu „geologickou exkurzi“ po okolí naší obce a ta se bude týkat eroze. Tak už teď jsme zvědaví, kam se vydáme příště.

Holky a kluci z devítky.