V pondělí 5. prosince se sešli zájemci o český jazyk na Olympiádě z českého jazyka. Ta je určena žákům 8. a 9. ročníku. Olympiáda má dvě části – gramatickou a slohovou. Úkoly jsou převážně zaměřeny na stylistickou úpravu textu, hledání vhodných formulací, vysvětlování významů slovních spojení.  Soutěžící musí tedy nad zadáním úkolů hodně přemýšlet. Uplatňují tedy nejen svoje vědomosti, které získali v hodinách českého jazyka, ale i určitou míru svého jazykového citu.  Ve druhé části žáci píší sloh na zadané téma. V letošním roce měli zpracovat volným slohovým útvarem téma „Na listopadu se mi líbí/nelíbí…“.

     Letos se olympiády zúčastnilo 7 žáků. Na 1. místě se umístila Barbora Slámová z 9. ročníku, 2. místo obsadila Tereza Gregorová z 8. ročníku. Třetí místo si odnáší Lucie Hromádková z 9. třídy. Do okresního kola postupují dva nejúspěšnější soutěžící.

     Blahopřeji vítězkám, všem ostatním děkuji za účast v soutěži a reprezentaci školy.

Mgr. Blanka Junková