Máme listopad, mrazivé ráno a my vyrážíme linkovým autobusem do Žďáru nad Sázavou a pak pokračujeme do Velké Bíteše, kde máme domluvenou prohlídku muzea s expozicí historie Velké Bíteše a expozicí minerálů a hornin.

V Muzeu nás přivítal správce muzea pan Kříž, který nás krátce seznámil s historií Bítešska a sdělil nám základní informace o expozici hornin a minerálů, které jsou zde uspořádány do skupin, a to podle jejich teploty krystalizace. Poté nám paní učitelka rozdala připravené tabulky a my jsme při prohlídce expozice zařazovali jednotlivé minerály do mineralogických skupin, o kterých jsme se učili ve škole. Na závěr jsme shlédli krátký film, natočený při průzkumu menších podzemních jeskyní nedaleko Velké Bíteše.

Také jsme využili toho, že ve druhém patře muzea se konala prodejní vánoční výstava a někteří z nás si domů odváželi i nějakou ručně vyrobenou vánoční maličkost.

Žáci deváté třídy.