Ve středu 21.9. jsme vyrazili s žáky 8. a 9. ročníku na exkurzi do Kutné Hory, která díky těžbě stříbra byla ve středověku jedním z nejvýznamnějších českých královských měst a dnes je zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví Unesco. Prohlídku jsme začali v Chrámu sv. Barbory, nádherné gotické katedrále. Odtud jsme sešli Barborskou ulicí kolem kaple Božího těla dolů směrem k Hrádku kolem bývalé Jezuitské koleje, dnešní Galerie Středočeského kraje. Zastavili jsme se u kostela svatého Jakuba Staršího, další významné gotické památky. Procházka byla příjemná, doplněná výkladem paní průvodkyně. Naší poslední zastávkou byl Vlašský dvůr, někdy nazývaný Kutnohorská mincovna, kde kromě prohlídky o historii českého mincovnictví žáci viděli na vlastní oči práci pregéře a získali na památku čerstvě vyražený pražský groš. Výlet jsme si užili a vrátili jsme se obohaceni o nové poznatky a zážitky.

Mgr. Petra Slámová