Tento školní rok naši žáci nově využívají v informatice program Psaní hravě. Tento program učí žáky hravou formou psát všemi prsty. Díky možnosti pořádat mezi sebou soutěže je program velmi zábavný, pro žáky velmi motivující a jeho cílem je zvýšit digitální dovednosti žáků. Velké díky patří NADACI ČEZ, která celý projekt podpořila a částku 11 407 Kč zaplatila v plné výši.

Mgr. Vojtěch Uchytil