Během druhého pololetí tohoto školního roku se na naší škole uskutečnily preventivní programy primární prevence Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, se kterými k nám zavítala paní nprap. Lenka Prokopová.

Cílem těchto programů je vést žáky k bezpečnému chování, zodpovědnému jednání a předcházení rizikovým situacím.

Pro žáky prvního stupně byly připraveny programy na téma Bezpečně na ulici pro 1. a 2. ročník, Cyklisté a chodci v dopravním provozu pro 3. a 4. ročník a pro 5.ročník Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat.

Žáci 8. a 9. ročníku byli v rámci programu Právní vědomí seznámeni s tím, co je trestný čin a přestupek a získali základy právního vědomí související s trestní odpovědností mládeže. Žákům šestého ročníku byl představen program Nebezpečí virtuální komunikace a žákům 7.ročníku Drogy z pohledu policie.

Tímto děkujeme nprap. Lence Prokopové a těšíme se na další spolupráci v oblasti prevence v příštím školním roce.

Mgr. Simona Brudovská