Ve středu na Medarda vyrazili žáci 8. ročníku na exkurzi na meteorologickou stanici. Zde se seznámili s měřením základních meteorologických jevů. Data z této stanice, tak jako z jiných, odcházejí do centra v Praze – Komořanech a tvoří se tzv. numerický model počasí. Věřím, že exkurze byla přínosná a doplnila teoretické učivo fyziky.

Ondřej Kosař