Ve dnech 9-10 dubna tohoto roku se v Klatovech konalo MRČR 8 letých šachistů a při této příležitosti i doprovodný turnaj dětí do 12 let. Z Vaši školy se tohoto turnaje zúčastnil 9 letý Pavlík Trong Lap, velký šachový talent a v konkurenci o 3 roky starších šachistů se mu z 8 kol podařilo 3x zvítězit. Pavlíkovi blahopřeji k tomuto velkému výkonu a byl bych moc rád, aby se ve vaši škole našlo více podobných talentů, kteří by se chtěli zapojit do práce Šachového oddílu Křižánky, která má ve stanovách hlavní úkol, věnovat se výchově a přípravě mladých šachistů. Poděkovat chci i jeho rodičům, bez kterých by Pavlík nemohl tak náročný a prestižní turnaj absolvovat. Děkuji za zveřejnění a jsem s pozdravem

Ing. Petr Nadrchal – Předseda ŠO Křižánky