Velikonoční týden jsme po dvouleté přestávce začali na Modré pondělí 11. dubna tradičním velikonočním turnajem ve vybíjené a přehazované.

Nejdříve se utkali žáci 1. a 2. třídy v tzv. rychlé vybíjené. Sehráli mezi sebou několik zápasů a v celkovém skóre velmi těsně  zvítězili žáci 2. třídy.

Starší žáci 1. stupně byli rozděleni do věkově smíšených družstev, zvolili si jména svých týmů a hráli vybíjenou podle platných pravidel. Všichni se snažili, aby právě jejich tým zvítězil. Přesto probíhala všechna utkání v duchu fair- play.

Na žáky 2. stupně také nejprve čekalo rozřazení do týmů, potom volba názvů týmů, natáhnout síť a klání mohla začít. Bojovalo se o každý míč a poslední utkání se dohrávala až po konci vyučování.

Vůbec nebylo důležité, kdo zvítězil, všichni se snažili, bojovali ze všech sil a  nikdo nemusel být smutný, že se jeho týmu moc nevedlo, protože všichni byli za své výkony odměněni sladkým velikonočním překvapením.  Strávili  jsme příjemný den, měli radost z vyhraných zápasů a v neposlední řadě i ze sladké odměny.

Věřím, že se všichni těší na příští rok a na další sportovní utkání.

Mgr. Blanka Junková