MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – školní kolo

V úterý 22. 2. 2022 bylo uzavřeno školní kolo matematické olympiády pro 6. – 9. ročník. Žáci řešili celkem 6 zajímavých, ale i náročných úloh. Z celkem 12 odevzdaných prací byli 4 úspěšní řešitelé, kteří měli u čtyř a více příkladů správná nebo částečně správná řešení. Tito žáci postupují do okresního kola, kde budou v průběhu 2 hodin řešit 3 příklady.

ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ:

  • Sebastian Sláma, 6. ročník
  • Jakub Ptáček, 7. ročník
  • Kateřina Půlpánová, 7. ročník
  • Barbora Slámová, 8. ročník

Mgr. Jana Burešová

Biologická olympiáda

   V měsíci lednu proběhlo školní kolo Biologické olympiády. Tématem letošního ročníku je „Jak přežít zimu“. Pro úspěšné splnění soutěžního testu bylo nutné dopředu nastudovat studijní text, seznámit se s organismy pro část poznávací a připravit se na laboratorní práci týkající se pupenů listnatých stromů a semínek, kterými se rostliny rozmnožují.

   Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií – kategorie C (8. – 9. ročníky) a kategorie D (6. – 7. ročníky).

   Na školní kolo v měsíci dubnu navazuje kolo okresní, ve kterém naši školu bude v kategorii C reprezentovat Lucie Skryjová z osmé třídy a v kategorii D  Tereza Gregorová a Kateřina Půlpánová ze sedmé třídy. Postupující do okresního kola, pro vstup do tohoto kola, musí splnit ještě samostatný úkol dle vlastního výběru a zpracovat jej formou samostatného tištěného cca desetistránkového dokumentu.

   Všem zúčastněným děkujeme za vzornou přípravu a postupujícím budeme držet palce při řešení okresního kola olympiády.

Mgr. Simona Brudovská