Ve středu 22. 5. proběhly na naší škole obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku. Jedná se o celoroční projekt a je jednou z forem ověření dovedností, schopností a znalostí žáků končících základní vzdělávání. Jeho cílem není nashromáždit co nejvíce informací, ale prezentovat svoji osobnost a získané kompetence.

Témata si žáci zvolili sami dle svého zájmu již během prvního pololetí. Následně si vybrali způsob zpracování svého tématu (prezentace, ukázky, vlastní výrobky, fotografie, práce s různými předměty apod.) a vrhli se do práce. Úkolem bylo propojit jednotlivé znalosti a dovednosti s vlastními možnostmi a na závěr výsledky své práce obhájit před učiteli a žáky osmého ročníku.

Témata prací byla různorodá a pestrá, stejně tak i způsoby zpracování. Nejvíce převažovaly oblíbené prezentace. Učitelé žáky hodnotili body dle kritérií (dodržení obsahu, způsob zpracování, verbální a neverbální projev, dodržení časového rozsahu), maximální počet bodů byl 175.

Mgr. Petra Slámová

Výsledky:

1. Michaela Machová – Moje cesta k chovatelství (174 bodů)

Alice Laštovicová – Hasičský sbor (174 bodů)

2. Přemysl Brázda – Cosplaying (172 bodů)

3. Eliška Svobodová – Zajímavosti Velké Británie (171 bodů)