Vážení rodiče,
chtěla bych Vás touto cestou informovat, že na webových stránkách školy www.zsheralec.cz najdete řády školy (školní řád ZŠ, školní řád MŠ, vnitřní řád ŠD, vnitřní řád školní jídelny a výdejny), které jsou v platnosti.

Hezký den
P. Dlouhá